Andningsorganens funktion | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 3
  • 924
  • PDF

Andningsorganens funktion | Labbrapport

En labbrapport där laborationen syftar till att undersöka människans andningsorgan, hur vi andas, vad som finns i utandningsluften, hur mycket vid andas och hur ofta. Detta undersöks med fyra experiment med den egna kroppen som verktyg.

Innehåll

Laborationsrapport - andningsorganens funktion

- Syfte
- Materiel
- Utförande
- Hypotes
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Materiel

Stearinljus
Tändstickor
Plastpåsar, 1 l och 4 l
Förslutningsklämmor
Tidtagarur


Utförande

Försök I: Buk- eller bröstandning
Steg A-F: För att ta reda på vilka muskler jag använder när jag andas lade jag mig på rygg på ett bord. Med en hand på bröstkorgen och en på magen undersökte jag vilken del som höjdes respektive sänktes mest. Därefter försökte jag andas in enbart med bröstkorgen för att komma fram till om det var lättare eller svårare.

Försök II: Vad finns i utandningsluften?
Steg A-E: När jag skulle ta reda på vad min utandningsluft innehöll andades jag ut och in i en påse för att slutligen fylla påsen i en sista stor utandning och försluta påsen. Därefter kände jag efter hur jag mådde och varför. När påsen var full av det jag andats ut tände jag ett stearinljus och satte mynningen till påsen ovanför lågan för att undersöka effekten.

Försök III: Hur mycket luft andas du?
Steg A-D: För att mäta min egen andningsvolym under vila andades jag även här i en plastpåse som jag sedan förslöt vid både mynning och runt överflödsplasten.
Min vitalkapacitet mätte jag genom att andas ut så mycket jag kunde i en större (5 l) plastpåse. Efter en maximal inandning tömde jag lungorna på luft och mätte volymen genom att fylla påsen med vatten .

Försök IV: Hur ofta andas du?
Steg A-C: Med hjälp av ett tidtagarur mätte jag antalet andetag / minut. Först vid vila och sedan efter att ha sprungit på stället. Därefter ville jag komma på för- och nackdelar till för få andetag / minut... Köp tillgång för att läsa mer

Andningsorganens funktion | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.