Andningssystemet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 3
 • 1223
 • PDF

Andningssystemet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om andningssystemet som redogör för dess olika beståndsdelar och funktioner, samt hur det går till när vi andas. Bl.a. syrediffusionen, andningsrytm och gasutbytet vid in- och utandning lyfts fram.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Andning
- Diffusion av syre
- Slemhinnor
- På väg neråt
- Flimmerhår
- Hur vi andas
- Andningsrytm
- Gasutbyte

Utdrag

Andning
Andningsorgan växer i takt med djurets storlek. Ett större djur har större andel isolerade celler från omgivningen än vad små djur har. Hos maska fungerar andningssystemet genom huden. Syret diffunderar till blodkärlen under den tunna barriär av hud. I vattnet kan det vara svårare att andas med huden, så därför använder sig fiskar sig av även gälar. Huden bidrar inte särsklit mycket till gasutbytet så därför behövs fler andningsorgan som exempelvis lungor.

Diffusion av syre(motströmsprincipen)
Strömmen med syrerikt vatten går i motsatt riktning mot blodströmmen när vattnet strömmar förbi gälarna. Det innebär att blodet hela tiden möter vatten med en större syrehalt än blodet har. Diffusionen sker därför från vatten till blod under blodets hela resa i blodkärlen i gälarna. Om vattnet hade åkt i samma riktning som blodet i blodkärlen så hade mindre syre diffunderat till blodet.

Slemhinnor
Näshålans och bihålornas väggar är klädda av slemhinnor som fuktar och värmer inandningsluften. Det är viktigt för vår kropp at vår inandningsluft får rätt temperatur innan den passerar lungorna.

På väg neråt
Struplocket ser till så att födan vi sväljer inte hamnar fel dvs. i luftstrupen. Struphuvudet har två stämband. Luftstrupen hålls spänd av hårda broskringar, utan dessa broskringar hade luftstrupen... Köp tillgång för att läsa mer

Andningssystemet | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra, hoppas det hjälper mig att få inspiration då jag har brist på inspiration just nu.
 • 2017-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt spretig, vilket gör den svår att följa och förstå.
 • 2017-01-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Finemang verkligen!!!
 • 2015-11-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra källor sakns dock

Material relaterade till Andningssystemet | Fördjupningsuppgift.