Andra världskriget: Nazistpartiets framväxt | Förintelsen och Gulag | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 9
 • 3472
 • PDF

Andra världskriget: Nazistpartiets framväxt | Förintelsen och Gulag | Analys

En analys med fokus på andra världskriget. Eleven redogör för vilka faktorer som ledde till Nazistpartiets framväxt och slutliga maktövertagande, och jämför gulag och förintelsen. Även andra världskrigets följder och konsekvenser diskuteras.

Innehåll

a) Gör en översiktlig beskrivning av de (som du tycker) fem viktigaste följderna av det andra världskriget.
b) Analysera de viktigaste orsakerna till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland 1933.
c) Läs s 326-327 om GULAG. Gör en analys. Finns det några likheter/skillnader med nazisterna och förintelsen?
- Källor

Utdrag

Den ekonomiska situationen var en stor faktor till att Nazismen lyckades få fäste i Tyskland. Detta är tydligt då nazisterna hade sina första framgångar under inflationen, men när USA 1920 grepp in med lån och hjälpte ekonomin förlorade nazisterna inflytandet över det tyska folket. Men när börskraschen drabbade New York spred sig kom depressionen, företag gick i konkurs, en fjärdedel av arbetskraften förlorade sina jobb och ännu en gång drabbades medelklassen. Detta resulterade även i att den... Köp tillgång för att läsa mer

Andra världskriget: Nazistpartiets framväxt | Förintelsen och Gulag | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-30
  Väldigt rörig unlämningsuppgift, vet inte om något blivit fel för mig. Svaren är blandade i fel ordning, väldigt svårt att leta ut vad som öär vad. Synd, för den väldigt informativ och väldigt bra skriven!
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja det var jättebra svarar områden för uppdraget och jag fick A på den
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Perfekttttttttttttttt
 • 2016-05-23
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv