Andra världskriget ur olika perspektiv | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Historia 1a1
  • A
  • 3
  • 2358
  • PDF

Andra världskriget ur olika perspektiv | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om andra världskriget ur nazisternas och västmakternas perspektiv.

Lärarens kommentar

Eleven har utförligt och nyanserat redogjort för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklarat varför de har använts olika. Dessutom har eleven gett ett flertal exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Innehåll

Ur nazismens synvinkel
Ur västmakternas perspektiv
Källförteckning

Utdrag

Historiebruk handlar om att analysera historian och undersöka hur den används i olika syften. Det finns ett flertal olika historiebruk däribland, vetenskapligt, existentiellt, kommersiellt, ideologiskt, moraliskt, politisk-pedagogiskt samt icke-bruk. Dessa innebär olika funktioner som historian uppfyller beroende på det syfte vi människor har. Historievetenskapen handlar om att gräva i historian för att få reda på vad som egentligen har hänt. Det vetenskapliga historiebruket är tolkningar av vad som skett tillbaka i tiden, det innefattar därför mycket källkritik. Funktionen är att försöka fastställa information om vad som hänt, att granska, ifrågasätta och i vissa fall även inse att det kan ha varit annorlunda än vad man har trott. Med existentiellt historiebruk förstärker man historian för att tydliggöra exempelvis etnicitet. Moraliskt historiebruk handlar om att granska vad som har hänt i historian men också att kritisera det och belysa orättvisor och drabbade grupper. Politisk-pedagogiskt handlar om att lära sig något av historien. Exempelvis försöka göra en politisk vinkling för att få ett visst budskap som ska ge lärdom om något. Kommersiellt historiebruk handlar om att använda historian i syfte att tjäna pengar. En film om en historisk händelse är ett bra exempel på detta, som ​Schindler's List om andra världskriget. Ideologiskt historiebruk ger en egen vinkling på historian, som att kommunisterna och nazisterna ser olika på det andra världskriget. Icke-bruk använder sig inte av historian utan antingen förnekar den eller påstår att saker som inte inträffat har ägt rum.
År 1939 startade det andra världskriget och kom att pågå under de sex kommande åren. Den händelse som idag främst förknippas med kriget är förintelsen. Nazismen utvecklades enormt och sex miljoner judar dödades. Flera stormakter gick ihop och det bildades allianser där bland annat Frankrike och Storbritannien, västmakterna, krigade emot Hitlers... Köp tillgång för att läsa mer

Andra världskriget ur olika perspektiv | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.