Anknytning | Psykologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 841
  • PDF

Anknytning | Psykologi | Instuderingsfrågor

instuderingsfrågor om anknytning. Här tas anknytning som begrepp upp och diskuteras utifrån kvalitet och trygghet samt Bowlbys och Harlows teorier och experiment.

Observera att de diskuterande delarna kan utvecklas, och att källor saknas.

Innehåll

Instuderingsfrågor anknytning

1. Vad betyder ”anknytningens kvalitet”?
2. Vad menar Bowlby med närhetssökande och utforskning? Beskriv och ge exempel på hur barnet kan visa detta
3. Beskriv vad det är för skillnad mellan ett tryggt anknutet barn, ett otryckt anknutet barn och ett barn där anknytningen helt eller delvis saknas.
4. Vilken anknytning hade du själv när du var liten? Diskutera.
5. Vad krävs för att barnet ska utveckla en trygg anknytning? Beskriv och diskutera. Hur påverkar barnets typ av anknytning barnets fortsatta personlighetsutveckling? (Är det kört för resten av livet om man i barndomen har fått en otrygg anknytning?)
6. Vad visades i Harlows experiment med surrogatmammorna?
7. Vad innebär teorin om utvecklingsfönster? Beskriv.
8. Stämmer teorin om utvecklingsfönster? Vad tycker du? Diskutera.
9. Varför används kängurumetoden? Beskriv.

Utdrag

Närhetssökande och utforskning är två drivkrafter som barnet har. Närhetssökandet är barnets medfödda drift att söka närhet, skydd och tröst. Ett exempel på närhetssökandet hos barn är när den är ledsen. Barnet kanske börjar gråta för... Köp tillgång för att läsa mer

Anknytning | Psykologi | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.