Anorexia Nervosa | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 5
  • 1547
  • PDF

Anorexia Nervosa | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om sjukdomen anorexia nervosa. Eleven redogör för vad som kännetecknar sjukdomen, dess historia och hur den behandlas. Vidare så diskuteras hur samhället påverkar sjukdomen och hur kroppen tar skada av sjukdomen.

Innehåll

Anorexia Nervosa

- Anorexia Nervosas historia
- Vad är Anorexia Nervosa?
- Samhällets påverkan på sjukdomen och skillnad mellan könen
- Vad orsakar Anorexia Nervosa?
- Hur påverkas kroppen?
- Hur kan man bota anorexia nervosa?
- Källor

Utdrag

Varje dag möter vi i media olika typer av dieter, de mest effektiva viktnedgångarna eller nya piller som ska få en att gå ner vikt i rasande fart! Kroppsfixering och omöjliga kroppsideal är en vanlig del i många personers vardag. Speciellt är det unga tjejer och kvinnor som påverkas mest negativt av dessa slankhetsideal, vilket kan resultera i hemska konsekvenser. Det är absolut inte endast tjejer som påverkas av medias och samhällets ideal, killar kan också påverkas lika mycket. Dock är det mer ovanligt. Ätstörningar har blivit så pass vanligt i vårt samhälle så att termen går att dela in i flera olika grupper och påverkar många. Anorexia nervosa är en av dem sjukdomarna och är även det jag ska berätta om idag. Anorexi drabbar många men kan vara svårt att få ut exakta värden på hur många eftersom mörkertalet kan vara väldigt stort, alltså att det är många som lider av sjukdomen men inte söker hjälp. Ungefär 1% av alla tjejer i åldrarna 14-19 år har anorexi, 95% av de drabbade av anorexi är kvinnor och ungefär var tredje kvinna i Sverige lider av någon slags ätstörning (2015, Eva Krutmeijer, styrelseledamot, Cecilia Bergh, Koncernchef). Hur många ska behöva falla offer för denna sjukdom? När ska de orimliga kroppsidealen ta slut? När ska ätstörningarna få ett slut?... Köp tillgång för att läsa mer

Anorexia Nervosa | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.