Anorexia ur de olika psykologiska perspektiven | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1847
  • PDF

Anorexia ur de olika psykologiska perspektiven | Utredande text

En utförlig utredande text om ätstörningen Anorexia Nervosa som redogör för sjukdomen och dess orsaker ur de olika psykologiska perspektiven. Texten avser att svara på vad sjukdomen innebär, varför den uppstår samt hur den behandlas.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Har inte fått någon bedömning ännu.

Innehåll

- Anorexia Nervosa
- Psykodynamiska perspektivet
- Humanistiska perspektivet
- Kognitiva perspektivet
- Biologiska perspektivet
- Beteendeperspektivet
- Behandling

Utdrag

Enligt det psykodynamiska perspektivet så styrs människans inre av både omedvetna samt medvetna tankar och detta gäller även fallet Anorexia Nervosa. Bla om man upplevt något tragiskt alternativt haft en dålig barndom så kan förträngda minnen som förträngts till det omedvetna komma fram senare och påverka personen. Något har alltså trängt fram det dåliga minnet och... Köp tillgång för att läsa mer

Anorexia ur de olika psykologiska perspektiven | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.