Anthony Giddens - En skenande värld | Sammanfattning och analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • B
  • 10
  • 416
  • PDF

Anthony Giddens - En skenande värld | Sammanfattning och analys

En sammanfattning och enkel analys av den brittiska sociologen Anthony Giddens verk "En skenande värld" (original "Runaway World" från 1999). Här berättas kort om Giddens liv och karriär, och sedan sammanfattas kapitlen i boken och deras huvudsakliga teman och teser.

Lärarens kommentar

Ett strålande jobb!

Elevens kommentar

Djupare analys.

Innehåll

- Inledning
- Sammanfattning
-- Kapitel 1: Globalisering
-- Kapitel 2: Risk
-- Kapitel 3: tradition
-- Kapitel 4 Familj
-- Kapitel 5 Demokrati
- Analys

Utdrag

Anthony Giddens föddes den 18 januari 1938 i Edmonton, norra London. Han utexaminerades från Hull University 1959. Efter att ha vuxit upp i norra London han stödjer Tottenham Hotspur, och när han tog sin Masters på The London School of Economics (LSE) skrev han en avhandling med titeln Sport och samhälle i samtida England.
År 1974 fick han sin doktorsexamen från University of Cambridge, och sedan dess har han publicerat ungefär en bok varje år, och har producerat några av de mest inflytelserika sociologiska texter. I själva verket är sociologi standard inledande lärobok i många högskolor...

Författaren börjar boken med att berätta om en händelse angående en vän till han som är på besök i Afrika för att studera by livet. vännen blev inbjuden till en familjekväll hos en av by invånarana, det som förväntades var att han skulle lära sig om traditionell tidsfördriv i den isolerade samhället och diskussioner osv men det visade sig att kvällen bestod av visning av den engelska filmen ‘' BASIC INSTINCT'' på video. Filmen vid det tillfället hade inte kommit till teatrarna i England. Sedan fortsätter författaren med att förklara hur vår värld drivs fram mot globalisering utan att kontroll överhuvudtaget. sedan så tar författaren upp
hur internationella relationer är och hur globaliseringen är en av det mest omtalade termerna i vårt samhälle. I allt från politik till ekonomi och hur...

Kapitel två tar upp begreppet ‘' risk ‘' och dess ursprung, användning och betydelse samt vad för roll begreppet har i samhället. Det ständigt jämförs begreppets betydelse i dagens samhälle och medeltidens samhälle. Han förklarar att förr i tiden så använde man inte ordet risk, den fanns inte helt enkelt.
Kapitel nummer två talar om hur risk kan betyda flera saker. Risk innebär inte endast risk som är farligt utan risk kan även betyda att de begreppet inte är mer för vår tid än för tidigare epoker. Ordet risk har införts i engelskan via portugisiskan och spanskan där den används för att hänvisa till segling in i okända områden. Det kan tyckas att begreppet risk inte skulle... Köp tillgång för att läsa mer

Anthony Giddens - En skenande värld | Sammanfattning och analys

[0]
Inga användarrecensioner än.