Antibiotika resistens | Labbraport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 7
 • 2309
 • PDF

Labbrapport: Antibiotika resistens | Labbraport

En labbrapport som avser att undersöka konsekvenserna av antibiotika resistens i dagens samhälle, samt varför vissa bakterier är farligare än andra, och hur penicillin fungerar.
Eleven undersöker olika ytor där bakterier kan förekomma, och redogör för respektive områdes bakterieutveckling.

Innehåll

Labbrapport

- Inledning
- Sammanfattning
- Syfte
- Bakgrundsteori
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
-Felkällor
- Källor

Utdrag

Material (till laborationen)

-Petriskål med agargel
- delade tops (klippta på mitten),
- desinfektionsmedel (handsprit)
- skyddskläder (rockar)
- märkpenna´.
- värmeskåp, inställt på 25 grader.

Metod

Innan försöket satte vi på oss skyddsrockar (labbrockar) för att skydda oss emot bakterier. Vi spritade med desinfektionsmedel på händer. Sedan ritade/skrev vi upp på petriskålens baksida 5 ”tårtrutor” såhär; Vi tog först tummavtryck med en ”otvättad tumme” i en av rutorna. Sedan rengjordes tummen med handsprit och omgjordes ett tummavtryck i en annan ruta i skålen för att senare kunna se skillnaden emellan de två. Vi tog ett hårstrå ifrån en av oss och la ner i petriskålen.
Sedan skulle vi utvälja två platser där det fanns bakterier. En plats där vi trodde det skulle finnas mindre bakterier och en där det finnas mest bakterier.
Vi ”topsade” först ett tangentbord på plan 2 i närheten av två klassrum, datorer som troligen användes dagligen och är fyllda med bakterier, vi rullade försiktigt runt topsen i ruta 1. Sedan tog vi ett ställe där troligen alla passerar en gång om dagen i skolan, låsvredet vid huvudentrén vid receptionen. Där tror vi kommer finnas mest bakterier. Vi ”topsar ” först med topsen på det bakteriefyllda stället sedan avrullar vi det försiktigt i petriskålen (Vi fick även i uppdrag att ”topsa” två lärare rum, på plan 2. Handtagen innanför för att ta reda på vilket arbetslag som hade mest bakterier på handtaget).
Efter att ha ”topsat” och avtryckt bakterierna i petriskålarna, ställde vi in våra bakterieodlingar i ett värmeskåp på 25 grader Celsius. Där ska de stå i ca 4 dygn. Innan vi kan se resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Antibiotika resistens | Labbraport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Sammanfattar det viktigaste och även lite extra detaljer.
 • 2016-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Förklarar tydligt.Allt finns med