Antibiotika | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 2
 • 1232
 • PDF

Antibiotika | Sammanfattning

En sammanfattning om antibiotika. Eleven redogör inledningsvis för upptäckten av antibiotika och om dess historia, och berättar sedan om antibiotikans olika användningsområden samt problemen med resistens.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Bakgrund
- Användning

Utdrag

Bakgrund
Man upptäckte penicillinet som idag är en av världens mest använda antibiotika typer av en slump. Biologen Alexander Fleming analyserade stafylokockbakterier när han upptäckte penicillinet. Stafylokockbakterierna blev infekterade av en mögelsvamp och Fleming upptäckte att det inte fanns några bakterier kvar på området runt mögelsvampen. Mögelsvampen, Penicillium notatum, hade dödat bakterierna. Man vidareutvecklade detta genom att göra mögelsvampen mer hållbar så att den inte bröts ned lika fort. Det gjorde man bland annat genom att rena penicillinet från mögelsvampen och testade detta på möss samt kaniner för att se om det fungerade. 1941 började man att producera penicillin till allmänheten för att läka infektionssjukdomar. Penicilliner, tetracykliner och cefalosporiner är exempel på olika grupper antibiotika som vi har idag, och alla dessa innehåller ämnen som tillverkas i olika arter av mögelsvampar.
Användning
Det som är gemensamt för alla antibiotika är att de påverkar ett system i bakterierna som är centralt för deras överlevand och därmed tar död på eller hämmar tillväxten av bakterier. De system som de kan påverka saknas hos människans celler, eller är väldigt annorlunda, och detta gör att antibiotika inte påverkar våra egna celler. De mest använda antibiotika förstör eller hindrar uppbyggnaden av cellväggen och hit hör bland annat penicillin. Andra antibiotika stör proteinsyntesen så att bakterierna inte kan producera... Köp tillgång för att läsa mer

Antibiotika | Sammanfattning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-20
  jätte bra skrivit och det var väldigt bra information som fanns med
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra sammanfattning, jag har fått hjälp. tack
 • 2016-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bara och intressent uppsats