Antibiotikaresistens hos bakterier | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • C
 • 3
 • 1077
 • PDF

Antibiotikaresistens hos bakterier | Labbrapport

En labbrapport där laborationens syfte är att undersöka grampositiva och gramnegativa bakteriers reagens med tre olika antibiotikapreparat. Rapporten innehåller ett utförligt teoriavsnitt som redogör för vad bakterier och antibiotika är och hur antibiotika används.

Innehåll

Antibiotikaresistens

- Uppgift
- Teori
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Material: ympnål, pipett, brännare, rackla, bägare, pincett, agarplatta, slaskbehållare, tändstickor, tejp, märkpenna, sterilt vatten, bricka

Kemikalier: T-röd, handsprit, Sarcina luthea (G + )

Utförande: Det börjades med att sterilisera alla verktyg som skulle användas under laborationen, även en bricka som laborationen skulle utföras på. Därefter mättes 0,5ml sterilt vatten upp. Vattnet överfördes till ett provrör. Sedan ympades bakterien (G + ) till vattnet, bakterielösning bildades. Därefter hälldes lösningen ut på en agarplatta som var märkt med en märkpenna i tre delar. Därefter så spreds bakterierna ut med hjälp av en rackla som brändes innan det utfördes. 3 stycken olika antibiotika valdes sedan ut och placerades i varsin sektor på agarplattan. Lock sättes sedan på och plattan tejpades ihop och märktes. Sedan sattes plattan i ett värmeskåp i 37 grader celcius i 24 timmar... Köp tillgång för att läsa mer

Antibiotikaresistens hos bakterier | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Kunde varit betydligt mer utförlig
 • 2016-04-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tycker den är riktigt bra.