Antibiotikaresistenta bakterier | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • C
 • 11
 • 2626
 • PDF

Antibiotikaresistenta bakterier | Labbrapport

En labbrapport som undersöker hur väl olika antibiotikum verkar bakteriedödande olika bakteriestammar, i syfte att lära mer om antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier.

Lärarens kommentar

Dyk djupare i antibiotika och hur det påverkar oss, och ha med fler begrepp.

Innehåll

Antibiotikaresistenta bakterier

- Bakgrund
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

- Metod

De materiel vi använde i den här laborationen var följande:
• Brännare
• Antibiotikastjärna, med de 8st ovannämnda antibiotikumen (2st)
• Steriliserad pincett
• Köttpeptonagar för Bacillus subtilis, Art nr 6002
• Petriskålar, art nr 7660
• Ympnålar, ex Art nr 7779
• Mikropipett 100-1000 μl med spetsar Art nr 2595 och 2598
• Märkpenna
• Skakinkubator Petriskålar (2st)
• Provrör med steril 0,9 % NaCl-lösning
• Desinfektionsmedel
• Gallsaltagar för Escherichia Coli K12, Art nr 6006
• Värmeskåp

Steg ett i vår laboration var att med hjälp av en ympnål flytta ca fem till tio stycken kolonier från odlingsplattan, ner i ett provrör med 0,9 % NaCl-lösning. Eftersom det är så viktigt att koncentrationen av lösningen ska vara rätt så försökte vi vara så noggranna som möjligt när vi förflyttade kolonierna. Med hjälp av skakinkubatorn fördelade sig kolonierna jämnt. För att lyckas med det här experimentet gällde det verkligen att försöka vara så noggrann som det bara gick både när det gäller mätningar och procedur samt försöka hålla allting så sterilt som möjligt.
2 ml av den jämnfördelade lösningen av bakterier och saltlösning togs ut så sterilt som möjligt och spreds ut på en näringsagarplatta där bakterierna skulle växa. Som i steg ett så gäller det att vara noggrann och försiktig genom hela laborationen, så efter vi hällt ut lösningen så vickade vi försiktigt på petriskålen för att få en bra fördelad bakterielösning. Sedan flyttade vi agarplattan in i värmeskåpet som stod på 37oC och lät det stå där i ca 30 min.
Efter tillräckligt med tid hade gått så skulle agarplattan tas ut så att vi sedan kan placera ut en antibiotikastjärna på den. Stjärnan placeras med hjälp av en bränd pincett för sterilitetens skull och sedan lade vi den i mitten av agarplattan. Till sist inkuberades plattan ett dygn inuti ett värmeskåp med temperaturen 25-30°C... Köp tillgång för att läsa mer

Antibiotikaresistenta bakterier | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-04-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket inspirationsrik och väl genomförd.