Antik och medeltida litteratur | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 7
  • 3861
  • PDF

Antik och medeltida litteratur | Frågor och svar

Det här är frågor och utförliga svar om antikens och medeltidens litteratur. Här diskuteras litteraturen i de olika epokerna utifrån hur samhället såg ut och vilken filosofi som dominerade under perioden. Dessutom tas några exempel på framstående verk och författare. Sapfos "Fragment 16" och Aristofanes "Lysistrate" analyseras och diskuteras också här.

Innehåll

1. Förklara, beskriv, diskutera och exemplifiera den antika litteraturen
2. Förklara, beskriv, diskutera och exemplifiera den medeltida litteraturen
3. Läs Sapfos Fragment 16 och tolka den med hjälp av litteraturepokernas kännetecken. Vad handlar den om? Hur kan man se att den är från sin epok? Vilka kännetecken hittar du och varför? Vad tror du budskapet i texten är?
4. Aristofanes verk Lysistrate behandlar den antika världen. Diskutera vilken syn på kvinnan den förmedlar och hur du koppla det till nutiden.

Utdrag

1. Förklara, beskriv, diskutera och exemplifiera den antika litteraturen

Litteraturen uppkom ca 3000 år f v t, nu utvecklas skriftspråk för första gången och dessa berättelser kunde skrivas ner och bevaras. Detta skedde i Mesopotamien (nuvarande Irak) och civilisationen där kallades för sumer, alltså är den sumeriska litteraturen värdens första. Dock hade inte den sumeriska litteraturen någon större påverkan. Världens första kända författare hette Enheduanna, hon var pristinne i ett tempel i staden ur och skrev olika humner till gudarna (högstämda dikter).

Antikens Grekland ca 800 f.kr - 500 e.kr
Litteraturhistorien brukar alltid börja med Antikens Grekland då den har haft en oerhört påverkan framåt, tillskillnad från den sumeriska litteraturen. Den grekiska litteraturen har varit väldigt betydelsefull för hela västerlandets kultur och litteratur. Den har hållits up som ett ideal som alla sedan har eftersträvat. De former vi har för tex tv-serier, hur man skriver berättelser, dramatik osv kommer just ifrån antikens Grekland.

Samhället
I det grekiska samhället fanns det väldigt många stater, det var inte ett sammanhållet rike dock hade man en sammanhållen kultur. Detta kallades för polis. Polis innebär ungefär samma sak som om varje kommun i dagens samhälle skulle vara en egen stat, med en egen arme osv . En viktig och särskild stat var Aten. Det var ungefär såhär det såg ut i Grekland. I princip hade varje stat en egen gud, Aten hade exempelvis sin skyddsgudinna Atena. De hade även tre gudar som var gemensamma och... Köp tillgång för att läsa mer

Antik och medeltida litteratur | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.