Antika Grekland och Rom | Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 7
 • Historia
 • A
 • 7
 • 3194
 • PDF

Fördjupningsarbete: Antika Grekland och Rom | Begrepp

En uppsats om det antika Grekland och Rom, där eleven beskriver ett antal begrepp - se vilka områden som täcks under "Innehåll". Fokus ligger bland annat på det antika styrelseskicket, grekisk kultur, olympiska spelen, hellenismen och grekisk filosofi.

Lärarens kommentar

Mycket utförlig. Nöjd.

Elevens kommentar

Strukturen skulle kunna förbättras och vissa saker kan tas bort.

Innehåll

Grekland:
- Antiken
- Antikens yrken
- Demokrati
- Stadsstater
- Koloni
- Vad en grek är
- Grekisk kultur
- Sokrates
- Platon
- Aristoteles
- Idévärlden
- Filosofi
- Olympiska spelen
- Mytologi och olympiska gudar
- Växa upp Aten
- Växa upp i Sparta

Hellenismen:
- Alexander den store (historia, släkt, hur han påverkade landet osv.)

Rom:
- Filosofer
- Varför Rom gick under

Utdrag

"Antiken är en tidsepok som man kan jämföra med t.ex. järnåldern. Man brukar geografiskt placera den i Grekland. Den börjar 500 år f.v.t. och slutar ca 500 år v.t.

Under Antiken hände en massa intressanta händelser, som har återberättats i böcker och filmer över hela världen.

Redan under Antiken fanns det filosofer, astronomer, tekniker, läkare, uppfinnare och matematiker. Som jämförelse så fanns den första kända matematiken i Sverige först under 1700-talet.

Det viktigaste arvet från Grekland är demokratin. Även fast deras sätt att rösta inte var rättvist, för det var bara hälften som kunde rösta av folket- resten av folket var kvinnor, slavar eller invandrare.
Man vet så mycket om antiken för man har hittat mängder av skriftliga källor och grekiska mynt.
Stadsstater bestod av en stad med omgivande landskap. En stadsstat styr en mindre stad och använder den till t.ex. handel. Det vanligaste var att fadern styrde stadsstaten och sonen tog över den mindre staden fadern ägde.

En koloni är en underlydande stad och deras områden lyddes under stadsstaten. Kolonin befolkades ofta av handelsmännens sönder och man brukade använda de som handelsplatser det var därför de låg runt vattnet (så man kunde segla från en koloni till en annan eller handla på kolonin innan man fortsatte sin färd)."... Köp tillgång för att läsa mer

Antika Grekland och Rom | Begrepp

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den är väldigt bra och har bra begrepp man kan använda sig av
 • 2015-02-07
  Det är en bra uppsats med många deteljer! tack!
 • 2015-12-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra inspiration, väl skrivet
 • 2015-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skrivet och väldigt kortfattat.