Antika kulturer: Konst och arkitektur | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Kultur- och idéhistoria
  • B
  • 4
  • 1175
  • PDF

Antika kulturer: Konst och arkitektur | Sammanfattning

En sammanfattning med fokus på antikens kulturhistoria. Eleven lyfter fram Egypten och Mesopotamien, samt Grekland och Romarriket, och diskuterar de antika kulturernas konst i form av måleritekniker och skulpturer, samt arkitektur.

Utdrag

Efter att de första högkulturerna kring de stora flodsystemen i Mesopotamien och Egypten uppstod, utvecklades bl.a Astronomi geometri, läkarkonst och skrivkonst. Man använde konstarterna för att visa gudarna och härskarnas makt.

Skulptur
I Egypten och Mesopotamien hade skulptur ett symboliskt värde.
Om man ser på skulpturerna var de oftast avbildade av en
härskare. Det estetiska var inte det viktiga, utan man ska
påminna om deras upphöjda position och gudomliga makt. Den
representerade närvaron av den person som den föreställde. Genom att man gjorde skulptur av en person höll man den avbildade personen ständigt vid liv.

Språket
Ca 3100 f.kr i Mesopotamien utvecklades det första skriftspråket av sumererna, kilskriften, där man kan läsa om deras idéer, tankar och uppfattningar. Kilskriften användes först till räkenskaper och handel, men man började sedan använde den i religiösa myter och lagar. Det är en skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga smala kilar. Skriftspråket i Egypten hette hieroglyfer som... Köp tillgång för att läsa mer

Antika kulturer: Konst och arkitektur | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.