Det antika Rom | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 2b - Kultur
 • MVG
 • 3
 • 1542
 • PDF

Det antika Rom | Sammanfattning

En sammanfattning om det antika Rom, från det romerska kungarikets epok med start kring år 700 f.Kr. och fram till det kejserliga romarrikets epok med slut 476 e.Kr. Romarrikets olika epoker gås igenom kort och arbetet innehåller även en sammanfattning av den romerska filosofen Cicero.

Innehåll

- Ca 700-510 f.Kr.- Det romerska kungarikets epok
- Ca 510-31 f.Kr.- Det republikanska romarriket epok
- Ca 31 f.Kr-476 e.Kr.- Det kejserliga romarrikets epok
- Sammanfattning
- Marcus Tullius Cicero
- Källor

Utdrag

Romarrikets era är en period som både summerar och avslutar hela det väldiga kulturarvet från antiken, samtidigt som kulturen under denna tid utvecklas sig och ta nya former.
Och det gör den främst för att kulturer kom att samlas under alla dessa år.
Främst var det medelhavs kulturerna som samlades och och började närma varandra kulturmässigt, alltså den grekiska kulturen. Men i Rom kom flera kulturer att blandas bl.a. den etruskiska, som tidigare sagt den... Köp tillgång för att läsa mer

Det antika Rom | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra skriven, kortfattad och enkel.