Hur antiken återspeglas i senare kulturella epoker | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Historia 2b - Kultur
  • C
  • 6
  • 1864
  • PDF

Hur antiken återspeglas i senare kulturella epoker | Utredande text

Det här är en utredande text som handlar om antikens påverkan på andra epokers kultur, konst och arkitektur. Ämnet undersöks med hjälp av relevanta källor och en källkritisk diskussion finns också med.

Lärarens kommentar

"Mycket bra! För att uppnå A-nivå krävs något mer välutvecklad och nyanserad."

Innehåll

- Presentation
- Frågeställning
- Metod
- Material
- Källkritisk diskussion
- Antiken och Medeltiden
- Antiken och Renässansen
-- Den nya världsbilden
- Antiken och Barocken
- Antiken och Upplysningen
- Diskussion och slutsats

Utdrag

Presentation
Antiken är en återkommande kultur och även samhällsstruktur. Till skillnad från andra betydande och storartade epoker är denna återkommande i var och varannan milstolpe i kulturens historia så långt som till nutid. Jag har sedan mellanstadiet funnit antiken som en intressant epok och har under senare tid uppmärksammat den återkommande roll som den har haft under efterträdande epoker. Syftet med denna uppsats är av den orsaken att undersöka antikens påverkan och influerande på senare kulturella epoker.

Frågeställning
Hur har antiken återspeglats i senare kulturella epoker?

Metod
Jag har utgått ifrån mina två källor som jag anser vara pålitliga under hela skrivandets gång. Innan jag började skriva forskade jag främst i Kultur - och idéhistoria och kunde genom intressant läsning hitta både inspiration och fakta att använda mig av. Jag har även sökt på internet och hittat exempel på antik kultur och sedan jämfört med senare kulturella epoker för att både hjälpa mig själv och stödja bokens fakta.
---
Antiken och Medeltiden
Medeltiden är uppdelad i tre epoker inom tidsåldern, och sträcker sig ut över ca 1000 år. Under sin tid, ansågs den vara en dyster och statisk period, utan vidare lycka med ett härskande av enväldig kyrka och sjukdom och elände. Dagens syn på medeltiden är något mer skiftande och kan uppfattas som en någorlunda rörlig epok. Framstegen inom politik, teknik, handel och kultur utvecklade Europa.

De antika filosoferna var viktiga för medeltidens filosofi, däremot var det antika Grekland inte kristet, vilket var ett stort bekymmer. Man försökte därför anpassa antikens filosofier till teologin (läran om Gud eller om den kristna religionen), något som kallas skolastik. En som var framträdande inom skolastiken var Thomas av Aquino som framförallt förenade Aristoteles med teologin. Han kunde genom logiskt tänkande filosofiskt bevisa Guds existens, att allt som sker måste ha fått impulser från någon och att denna någon var Gud.

Filosofin under medeltiden var i många fall grundad på Aurelius Augustinus tankar. Augustinus var inspirerad av platonism och nyplatonism, en av de... Köp tillgång för att läsa mer

Hur antiken återspeglas i senare kulturella epoker | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.