Antiken: Demokrati, kultur, filosofi | Romarrikets uppgång och fall

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 7
  • 3564
  • PDF

Frågor och svar, Inlämningsuppgift: Antiken: Demokrati, kultur, filosofi | Romarrikets uppgång och fall

En inlämningsuppgift som utförligt svarar på olika frågor om antiken. Här jämförs det antika samhällets demokrati, filosofi och kultur med dagens. Dessutom berättas om Romarrikets uppgång och fall.

Lärarens kommentar

Läraren hade positiva kommentar, han sa att jag lyckades att lyfta fram orsaken till Romarriket fall, samt jag lyckades med skillnader och likheter och att jag fördjupade mig mycket i dem.

Elevens kommentar

Jag skulle kunna söka mer om orsaken till varför Romarriket fall, för att jag hittade inte tillräckliga orsaker.

Innehåll

Fråga 1 – det antika Grekland: Aten den första demokratin.
Fråga 2 - Antiken ca 800 f.v.t – ca 500 e.v.t: Grekland och Rom.
Fråga 3 - Romarrikets uppgång och fall.
Källor

Utdrag

För det första vill jag säga varför det är viktigt att man känner till Aten. Anledningen till det är att vi har i vårt samhälle väldigt många saker kvar ifrån Antiken. Det finns ett stort arv från antikens Aten. Vissa saker i vår historia verka prägla som kontinuitet och det betyder att den förändras inte utan den är idag precis hur den var i förut. Samtidigt finns det vissa saker som har förändrats i jämförelse mellan hur det var förut och hur det är idag.

Jag vill börja med teatern. Man komedier och tragedier, glada pjäser och sorliga pjäser. Allt detta kommer från de atenska teatrarna om väldigt många av de pjäserna som atenarna gillar och tittar på spelas fortfarande idag. Detta kan man säga att det är ett slag av kontinuitet. Ett annat slag som kan räknas som kontinuitet är demokratin men här menar jag bara ordet demokrati och inte själva betydelse för demokrati. Demokrati är ett väldigt komplex begrepp och man kommer märka att när man pratar om demokrati under antiken så är det väldigt mycket av detta som försvinner och bara en del saker som finns kvar. Och här menar jag att det finns både likheter och skillnader om man jämför mellan atensk demokrati och dagens demokrati...

Antiken är ganska lång period man pratar om ungefär 800f.v.t till 500e.v.t. Antiken är ett samlingsnamn för en historisk period som omfattar Greklands och Roms sorthetstid. Antiken och romarriket går ihop för att man kan säga att när antiken och grekiska imperiet började ut då kommer romarriket dock är mycket av det som kommer från antiken. Så antiken och romarriket hänger ihop väldigt mycket.

Grekland under antiken var inte ett enat land alltså det var inte så att det var en ledare och en huvudstad och så hade man en ena nation utan det var väldigt splitrad. Grekland under antiken bestod av massa små städer och de har olika städer kunde se väldigt olika ut, de kunde ha olika styrelse skydd, alltså de kunde vara demokratiska Aten t.ex. var demokratisk, de kunde vara diktaturer med ordet diktatur menar jag en ensam ledare. Så de här städerna trotts att de var greker så var det väldigt splittrade och hade väldigt olika sätt att se på samhället alltså de hade olika tankar om hur man vill att samhället ska styra, vissa trodde på folk styre demokrati, folk skulle vara med och bestämma styra samhället, alla har sin röst. Medan andra tyckte att demokrati inte fungerar man ska ha en diktatur en person som vet bäst och som kan ta kloka beslut eller en aristokrati och en aristokrati kan man säga är en elit i samhället alltså de här kunniga, hade mycket pengar och påverkade väldigt mycket samhället, oftast var de äldre och de var män... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken: Demokrati, kultur, filosofi | Romarrikets uppgång och fall

[0]
Inga användarrecensioner än.