Antiken: Grekisk och romersk litteratur | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 2144
  • PDF

Antiken: Grekisk och romersk litteratur | Frågor och svar

Frågor och svar som redogör för en rad aspekter av antikens Grekland. Den grekiska mytologin och litteraturen lyfts fram, liksom den romerska litteraturen.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Frågor:

När var antiken?
Var?
Hur var antiken?
Vad kallas Grekland?
Vad är skillnaden mellan Aten och Sparta?
Grekisk litteratur skapas, vad hände och varför?
Vilka är gudarna?
Vad är Epik?
Vad är en rapsod?
Vem är Homeros?
Vad handlar Iliaden om?
Vad handlar Odysseen om?
Vad är Lyrik?
Vilka olika typer av lyrik finns?
Vem är Sapho?
Vad skrev Sapho?
Vad är sapfisk versmått?
Vad är drama? Vad utvecklades den ifrån? Vart spelades den upp?
Vilka är de två inritningarna på dramat?
De mest kända verken är skrivna av tre, under denna period, viktiga dramatiker. Vilka är de, vad skrev de?
Vad är dramats handling och syfte?
Vem är Oidipus och vad handlar dramat kung Oidipus om?
Förklara olika viktiga begrepp i ett antikt drama
När växte romarriket? Var?
Varför är romarriket viktigt
Hur såg romarnas litteratur ut?
Epik
Lyrik

Utdrag

Vad handlar Iliaden om?

Illiaden handlar mest om krigiska ideal.
Förhistorian i Illiaden är att det råder krig mellan greker och trojaner. Kriget har utlösts av ett gräl mellan tre gudinnor om vem som är vackrast. Prins Paris från Troja blir mutad av kärlekens gudinna, Afrodite, genom att lova honom den sköna Helena. Han utser då Afrodite som segrare och rövar bort Helena från Sparta och för henne till Troja. Hennes man som är Spartas kung blir ilsken och... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken: Grekisk och romersk litteratur | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.