Från antiken till medeltiden | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • VG
  • 4
  • 1392
  • PDF

Från antiken till medeltiden | Frågor och svar

Frågor och svar kring övergångstiden från antiken till medeltid, samt olika perioder inom medeltiden. Fokus ligger bland annat på folkvandringstid, det romerska riket, förvaltning av arvet från antiken, högmedeltiden, senmedeltiden, kyrkans roll i det medeltida samhället, framväxten av kalifatet, korståg, vikingatågen, riksbildandet av Sverige och feodalism. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra jobbat.

Innehåll

1.
- Inledningen av medeltiden brukar ibland beskrivas med ordet folkvandringstid. Vad innebar dessa folkvandringar? Vad berodde de på? Vad ledde de till?
- Vad hände med det gamla romerska riket?
- Hur förvaltades arvet efter antiken under medeltiden?

2.
- Högmedeltiden var en ekonomisk och kulturell blomstringstid. Beskriv hur Europa förändrades under denna tid och varför!
- De goda tiderna skulle komma att följas av kristider under senmedeltiden. Vad berodde det på?

3.
- Vilken betydelse hade kyrkan i det medeltida samhället? Hur förändrades den?
- Under tidig medeltid växte det s k kalifatet fram utanför Europa. Vad var det?
- Vad innebar de s.k. korstågen? Vad var motiven? Vad ledde de till?

4. Vad innebar vikingatågen? Under vilken tid skedde de? Hur påverkades Europa?

5. Från och med när kan vi egentligen tala om Sverige? Beskriv processerna som ledde fram till riksbildandet! Vilka förändringar innebar det för samhället?

6. Ett viktigt begrepp för att beskriva det medeltida Europa är feodalism. Vad innebär det? Beskriv det feodala samhället ekonomiskt, politiskt och socialt!

Utdrag

" 1 a) Inledningen av medeltiden brukar ibland beskrivas med ordet folkvandringstid. Vad innebar dessa folkvandringar? Vad berodde de på? Vad ledde de till?

Folkvandringarna var när stora grupper människor som levde i de norra delarna av Europa vandrade neråt mot dåtidens romerska rike. En av de största anledningarna till folkvandringarna var hunnernas invasion av germanernas territorium. Detta ledde till att germanerna vandrade neråt mot västrom och ofta attackerade romerska områden. Germanernas vandring och konstanta attacker ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Från antiken till medeltiden | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.