Antiken, medeltiden och renässansen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 3489
  • PDF

Antiken, medeltiden och renässansen | Sammanfattning

En sammanfattning av antiken, medeltiden och renässansen i punktform som kan komma till hjälp om du behöver repetera inför ett prov.

Studienets kommentar

Studienet.se vet inte vilken bok men förmodligen är det en bok i historia.

Innehåll

Antiken – Rom & Grekland:
• Grekland:
• Romarriket:
Medeltiden:
• äldre medeltid:
• högmedeltiden:
• senmedeltiden:
Den nya tiden:

Utdrag

Antiken – Rom & Grekland:
Grekland:
s.41:
• 700 f.Kr. – 476 f.Kr.
• Antiken är ett samlingsnamn för den tid då grekernas och romarnas kulturer blomstrade  viktig för att den har satt djupa spår i Europas historia och historiker, konstnärer och författare vänder sig ständigt hitåt för att få perspektiv på sin samtid samt historia.
s.42:
• Grekland hade inget land utan kolonier längs medelhavet  bildade 650 olika stater.
• Språk, religion och kultplatser höll folket samman, t.ex. spåkvinnor i Delfi och olympiska spelen i Olympia.
• Större delstater knöt sig till svagare  Sparta och Athen bildades.
s.44:
• Athen fick makt efter krig mot Perserriket. Hela riket samlades som ett med Athen som ledare då perserna anföll år 480 f.Kr.
• Gemensam flottstyrka, Athen tog in skatter  Athens kortvariga storhetstid inleds.
• Kom i konflikt med Sparta, som också hade spelat stor roll under kriget.
• Striden mellan Sparta och Athen handlade om två grekiska stater var samhällsideal skiftade mycket ifrån varandra.
o Sparta: militärdiktatur, styrdes av yrkessoldater. Männen fick från tidig barndom till 30-årsålder ingå i militärkaserner.
o Athen: var däremot en demokratisk stat som skiftade från alla de tidigare riken vi stött på i historien.
• I Athen hade alla medborgare en röst  det var en plikt att vara aktiv i politiken.
• Folket röstar på förslag som kommer från rådet  Rådet utses genom lottning.
• Kvinnor, invandrare och slavar var uteslutna, fick ej delta i politiken. Förutom detta så var det en ganska bred befolkning som fick rösta för att de var medborgare och inte på grund av makt eller rikedomar.
• Kvinnosituation i Athen:
o Inga juridiska rättigheter
o Inga arvsrättigheter
o Skulle helst vara instängd och ta hand om hemmet
o Fick inte gå i skolan och blev bortgifta vid 14 årsåldern.
• Kvinnosituation i Sparta:
o Flickorna skulle gå i skolan som pojkarna
o Skulle bli starka kvinnor som skulle föda starka barn
o Spartanska kvinnor ansågs vara vackrast i hela Grekland.
o Hade det mycket bättre än kvinnorna i Athen.


-------

Romarriket:
s.49:
• Rom utmärkte sig genom politisk makt.
• Under tusen år växte det till ett imperium som omfattade stora delar av Europa och medelhavsområdet.
• Italienska, spanska och franska har utvecklats ut latin, romarnas språk.
• Kristendomen växte fram och blev statsreligion i Rom  världen knöts samman på det religiösa och kulturella planet.
• Växte fram kring floden Tibern, öppet landskap där boskapen kunde beta och även kullar som användes som försvar.
• Tibern användes till handel, Rom växte fram en bit upp från kusten på Tibern.
s.50:
• Rom var kungadöme, kungarna var underordnade etruskerna  styrde över stora dela av mellersta Italien.
• År 500 f.Kr. slog romarna sig fria och blev till en republik.  Alla fria män över 17 räknades som medborgare.
• Inte demokratiskt  patricierna, en överklass, var de som fick styra det mesta. Att vara patricier gick i arv.
• Plebejerna var de vanliga medborgarna  bönder, köpmän och hantverkare.
• Plebejerna fick rösta men deras röster var inte lika viktiga som Athens medborgare. Här var senaten viktigast  bestod av de 300 mäktigaste patricierna.
• Slavar, invandrade och kvinnor saknade politiska rättigheter. Kvinnorna hade det dock bättre än kvinnorna i Athen.
• Konflikter mellan plebejer och patricier eftersom plebejer ej ville inse att de var underordnade.  Fick fler rättigheter, rika plebejer fick sitta i senaten.
s. 51:
• Rom från början endast staden och närliggande områden.
• 270 f.Kr. hade de erövrat större ... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken, medeltiden och renässansen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.