Antikens Grekland och Romarriket | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 855
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Antikens Grekland och Romarriket | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för antikens Grekland och Romarriket. Eleven tar utgångspunkt i följande frågor:

1. Redogör kortfattat för hur antikens Grekland fungerade. Redogör även för centrala och viktiga händelser och personer.
2. Varför tror du att antiken tar så stor plats i vår historieundervisning idag? Försök dra paralleller till dagens samhälle.
3. Varför blev Rom en stormakt men inte Grekland?

Notera att källor saknas.

Utdrag

"1. Grekland var ett bergigt land och hade inte så bra förutsättningar för att odla. Men eftersom det var ett land med väldigt många öar så fanns där många naturliga hamnar. Det i sin tur gjorde att grekerna redan från början blev ett sjöfarande folk. Folket spreds ut i kolonier längs hela medelhavsområdet där många var både geografiskt och politiskt splittrade. Grekerna kallade sig ett folk men de olika kolonierna, eller staterna, var ständigt i konflikt med varandra vilket resulterade i många krig mellan dem. Men det som hela tiden var avgörande för att de höll samman var språket och religionen. Vissa delstater blev så småningom starkare än andra och på så sätt kunde de knyta till sig mindre stater och bli ännu starkare. Två av de viktigaste och starkaste staterna blev tillslut Athen och Sparta."... Köp tillgång för att läsa mer

Antikens Grekland och Romarriket | Historia A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  klasndklasndaskldbnasjkdbasd