Antikens Kvinnor | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 2371
 • PDF

Antikens Kvinnor | Essä

En essä i Svenska, där eleven beskriver och redogör för antikens kvinnor. Fokus ligger bland annat på kvinnans roll i det antika samhället, vilken typ av utbildning hon fick samt hur kvinnorna avspeglades i den antika litteraturen (bland annat i Lysistrate, Medea och Illiaden). Vidare så diskuterar eleven även hur vardagssexism visar sig även i dagens samhälle, och vilka likheter/skillnader vi ser mellan kvinnans rättigheter under antiken och idag.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra.

Utdrag

"Antikens Kvinnor:
Antiken var en tidspok där kultur florerade. Många grunder för arkitektur, teater och musik började här. Olika underhållingsmedel utvecklades och fenomen som rapsoder började komma in i bilden. Epik och dramatik har varit essentiella till nutidens filmer, böcker och TV-serier.

Ingen civilisation har påverkat världen så mycket som antikens Grekland och Rom. Kulturen var fantastisk. Men var allting så bra som det verkade? Hur såg saker såsom jämlikenhet mellan kvinnor och män ut? Och är det verkligen någon större skillmad från vår tid, 2000-talet?"... Köp tillgång för att läsa mer

Antikens Kvinnor | Essä

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ad asd asd asd sad asd asd as asd asd asd asd asd
 • 2015-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra.