Antikens Rom, dagens samhälle och Nepal | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • MVG
  • 4
  • 2720
  • PDF

Antikens Rom, dagens samhälle och Nepal | Jämförelse

En längre jämförelse, där eleven redogör för antikens Rom samt beskriver skillnader och likheter med vårt samhälle idag. Eleven reflekterar även över levnadsstandarden inom olika samhällsklasser och drar paralleller till egna upplevelser från dagens Nepal.

Innehåll

- Rom
- Fattig och rik under Antikens rom
- Nepal
- Källor

Utdrag

"Det som jag först reagerar på är sättet de levde i rom, det var rent ut sagt misär. Jag tror inte det finns något samhälle i Sverige som idag har liknande levnadsförhållanden. Visst finns det ständigt en efterfrågan på lägenheter, men det råder inte samma kaos i samhället. Stress, hög ljudvolym och trafikstockningar är något som fortfarande finns i de flesta städer, men idag är vi mer strukturerade och det är mer ordning och reda. Det är troligtvis ytterst sällsynt att man bor flera familjer i en lägenhet idag, och i de fall som nu finns så är nog inte hela släkten inräknad i den familjen. Vad jag menar är att en familj idag består av mamma, pappa och barn tillskillnad från tiden i rom när hela släkten var en stor familj."... Köp tillgång för att läsa mer

Antikens Rom, dagens samhälle och Nepal | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-20
    Tack för hjälpen, denna uppsats var mycket inspirerande och hjälpte mig förstå mer.
  • 2016-05-19
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Väldigt hjälpsam uppsats!