Antikens Rom | Slavar, Plebejer och Patricier | Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • B
 • 3
 • 660
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Antikens Rom | Slavar, Plebejer och Patricier | Historia B

En kortare fördjupningsuppgift i Historia B, där eleven redogör för patricier, plebejer och slavar i antikens Rom. Fokus ligger bland annat på hur vanligt det var med slaveri, olika typer av slavar, vart slavarna kom ifrån samt legenden om Spartacus. Vidare så beskriver eleven även det "vanliga" folket och överklassen i Rom (plebejer och patricier) samt relationen mellan dessa.

Lärarens kommentar

Bra och utförlig.

Innehåll

Patricier, plebejer och slavar i antikens Rom
- Slavarna
- Plebejer och patricier
- Källor i form av fotnoter

Utdrag

"Slavarna:
Slaveriet i det antika Rom var väldigt utbrett och accepterat. Slavarna fanns verkligen överallt, deras antal var ungefär 100 000 i Rom av totalt 300 000 invånare vilket innebar att 1/3 utav stadens befolkning bestod utav slavar. De flesta slavar var ”hushållsslavar” vilket betydde att slaven var en privategendom och arbetade alltså som tjänare till familjer eller enskilda individer. Husshållsslavarnas ägare kunde låta slavarna sköta uppgifter som bankväsen, handel, hantverk eller helt enkelt hyra ut slaven till staten. Slaven kunde betala en lösensumma till sin ägare som kunde köpa honom/henne fri, men problemet var att ägaren själv fick bestämma lösensumman, så det var ytterst sällan en slav lyckades köpa sig fri. Det fanns också ”arbetsslavar” de ägdes utav staten och deras arbeten var t.ex. vägarbetare, industrier, odlingsarbeten etc."... Köp tillgång för att läsa mer

Antikens Rom | Slavar, Plebejer och Patricier | Historia B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-04
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Kreativit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-02-18
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  goodddd hhhhhhlklllllll