APL uppgift: Äldreboende | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 7
 • 2938
 • PDF

APL uppgift: Äldreboende | Rapport

En APL-uppgift (arbetsplatsförlagt lärande) där eleven redogör för sin praktik på ett äldreboende. Eleven redogör bland annat för arbetsrutinerna på äldreboendet, arbetsmiljön samt en kort redogörelse av några av de boendes funktionshinder och hälsosituation.

Utdrag

Jag jobbade på Ferlin (KOSMO) äldreboende som bestod av 4 våningar och jag jobbade på 3:e våning i demens avdelning. (Jag tänkte berätta muntligt om det boendet). Under 5 veckor har jag fått lära mig om olika typer av demens bland annat om sekundära demenssjukdomen, missbruk av alkohol. En boende där hade alltså demens på grund av sitt missbruk av alkohol tidigare i hans liv. Alkoholen påverkade hans nervceller i hjärnan som ledde till demens. Alzheimers sjukdom visste jag redan om eftersom att majoriteten hade Alzheimers. Jag har också fått kunskap om Frontotemporal demens (frontallobsdemens) som främst påverkar hjärnans pannlob och leder till personlighets förändring, progressiv afasi och personen blir otålig och kan få utbrott. Jag har lagt märke till vilka hjälpmedel och behov vårdtagarna har och lärt mig om de olika hjälpmedlen. Har observerat arbetsmiljön och analyserat hur vårdarna arbetar, vilka riskfaktorer och friskfaktorer det finns på arbetsplatsen, hur man kan risk bedöma och vad det främsta anledningen till sjukskrivningar är, Har fått lära mig olika lagar och regler, bland annat om delegering om vilka risker det finns och vilka bestraffningar om man misskött sig, vilka som får delegera osv. Jag skriver också om varför omvårdnadsdokumentationer är viktiga och vad de ska innehålla, vilka konsekvenser man kan få.
1. Hos KOSMO sker dokumentationen på data program som heter Sibel. Jag tycker att dokumentera i journalsystem är bra och arbetstagarna kan känna sig mindre stressade t.ex. om en boende går till en utevistelse eller åker till sin släkt då dokumenterar man det så att de andra personalerna kan se det eller när man duschar en boende så man kan se det på en gång i Sibel så slippar man springa hit och dit. Allt ska antecknas i Sibel som dusch, städ, utevistelse, klippning, rapportering mm. De har en checklista i det data program som de följer. Dokumentera i data är inte svårt och tar inte mycket tid. Arbetstagarna dokumenterar smidigt under sin arbetstid och dokumenterar om olika händelser. Det är en dokumentationsskyldighet och det är patientsäkerhetslagen som reglerar all dokumentation i vården. Dokumentera är ett viktigt hjälpmedel inom hälso- och sjukvården och individer måste kunna få en garanterat vård och omsorg som står i journalplaneringen. När man dokumenterar så måste ske den på svenska språket och varje vårdtagare har rätt att läsa sin journal. En patientjournal måste innehålla:

• En tydlig omvårdnadsdokumentation och ska skrivas utifrån patientens behov t.ex. beskriva om vårdens planering, genomförandeplaner och resultat.
• Det ska även skrivas all information om vårdtagarens tillgänglighet
• Syftet med dokumentation är att den visar att all uppgift utförs.

Förut rapporterade man avvikelser på pappret men nu finns det en hemsida i Uppsala kommun som heter FLEXITE. BPMS. Det står all information om hur man ska rapportera avvikelser. Genom att rapportera avvikelser förhindrar man en liknande situationer. Det är ett utvecklig för individens säkerhet så att de kan känna sig trygga. Den rapporteringen skickas till en myndighet och det är en lag enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Rapporteringen sker båda skriftligt och muntligt. En vårdpersonal som ska jobba under dagen så får rapportering från en natt personal som berättar allt om vad som hände under natten och det finns vissa saker som man måste vara noggrann. Därefter dagpersonalen... Köp tillgång för att läsa mer

APL uppgift: Äldreboende | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra tänker bakom uppgiften, bra byggd