Apollon och Dionysos | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 4
 • 1286
 • PDF

Apollon och Dionysos | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på grekisk mytologi. Eleven redogör för gudarna Apollon och Dionysos och deras respektive människosyn, och de ideal de förespråkade. Eposen Iliaden och Odysséen lyfts även fram och diskuteras, med utgångspunkt i ett av deras gemensamma tema - Ingen kan undkomma sitt öde.

Innehåll

- Apollon och Dionysos
- Ingen kan undkomma sitt öde
- Källor

Utdrag

Den dionysiska människosynen är alltså motsatsen till den apolloniska. Den dionysiska människan strävar efter full utlevelse av sina inre krafter, och inte efter jämvikt och harmoni så som det apolloniska idealet förespråkar. Under antiken dyrkades olika Gudar beroende av vad man hade för intresse och vad man ville uppnå i livet. Varje gud symboliserade sin egen kultur, som formades efter vad den guden stod för och vilken typ av personlighet han eller hon hade. Under antiken hade varje stad sin... Köp tillgång för att läsa mer

Apollon och Dionysos | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men mer kunde skrivas om ödet