Apollon, Dionysos och ödet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 4
 • 1478
 • PDF

Apollon, Dionysos och ödet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på två stora gudar från grekisk mytologi som dyrkades under antiken, Apollon och Dionysos. Eleven redogör för hur de har påverkat dagens samhälle, och diskuterar även ödet som begrepp med utgångspunkt i tragedin "Kung Oidipus".

Innehåll

- Apollon och Dionysos
- Ödet
- Källförteckning

Utdrag

Under antiken var tron att världen skapades av kaos - att universums uppkomst hade en viss ordning. Jorden, himmel, berg och hav växte fram långt innan gudarna, vilket innebar att gudarna var en del av skapelsen liksom människan. Gudarna påminde om människan till viss grad, eftersom de var försedda med mänskliga kännetecken och... Köp tillgång för att läsa mer

Apollon, Dionysos och ödet | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men man kunde ha skrivit mer om ödet