Arabiska och svenska | Att lära ett nytt språk | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • D
 • 11
 • 1857
 • PDF

Arabiska och svenska | Att lära ett nytt språk | Jämförelse

En jämförelse mellan det arabiska och det svenska språket med fokus på att lära ett nytt språk och de förutsättningar man får av det modersmål man har och hur pass likt eller olikt det är det nya språket.

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka arabiska språket och samtidigt jämföra med svenska. Samt analysera de skillnader som finns mellan de två språken. Uppsatsen ämnar även undersöka om det finns likheter mellan arabiska och svenska.

1.2 Frågeställning
Vilka svårigheter hittar man genom att läsa Arabiska?
Vilka svårigheter hittar man genom att läsa svenska?
Vilka är likheter och skillnader mellan arabiska och svenska?

Innehåll

ARABISKA-SVENSKA: Skillnader och Likheter

1. INLEDNING
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
2 BAKGRUND
2.1 Fakta om arabiska och svenska
2.2 Tidigare forskning
3. METOD
3.1 Svårigheter genom att läsa Arabiska
3.2 Svårigheter genom att läsa svenska
4. RESULTAT
5. ANALYS OCH DISKUSSION
Käll- och litteraturförteckning

BILAGOR
Bilaga 1: Arabiskans utbredning som majoritetsspråk och minoritetsspråk
Bilaga 2: Arabiska alfabetet

Utdrag

Språket är viktigt för att kunna kommunicera. Det finns olika orsaker att läsa ett språk till exempel om man är intresserad av språk i allmänhet, vill lära känna kulturen, förstår religionen bättre eller att kunna prata med släktningar. Uppsatsen handlar om en jämförelse mellan två olika språk: arabiska och svenska. Uppsatsen syfte är dels att få ökad kunskap om arabiska språket med att undersöka på vilket sätt kan man skriva och uttala och dels att analysera de skillnader och eventuella likheter mellan arabiska och svenska. Det framkommer också några exemplar och tabeller för att förklara meningsbyggnad och grammatik. Det visar sig att det finns många skillnader mellan språken när det gäller hur bokstäverna böjer sig efter var de ligger i ordet med de annorlunda tecken, meningsbyggnad, feminin och maskulin, singular, dual och plural... Köp tillgång för att läsa mer

Arabiska och svenska | Att lära ett nytt språk | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var jätte bra arbete man ser tydligt skillnaden