Arabiskan och svenskan | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 12
 • 2749
 • PDF

Arabiskan och svenskan | Jämförelse

En jämförelse av arabiskan och svenskan, som analyserar de både språken och deras likheter och skillnader inom fonologi, fonetik och morfologi.

Innehåll

Arabiskan och svenskan - en jämförande analys

- Inledning
- Jämförelse
- Problem att lära sig språket
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

Jag har då valt att jämföra svenska med arabiska. Gällande arabiskan så har jag riktat in mig på modern standardarabiska vid skrift och ny arabiska gällande tal.
Jag tänkte börja med att sätta på ett ljudklipp så att ni får höra hur arabiska låter. Länk ljudklipp: http://www.omniglot.com/writing/arabic.htm
[Yūladu jamī'u n-nāsi mutasāwīna fī l-karāmati wa-l-ḥuqūq. Wa-qad wuhibū 'aqlan wa-ḍamīran wa-'alayhim an yu'āmila ba'ḍuhum ba'ḍan bi-rūḥi l-ikhā']
Om vi alla läser översättningen, så märker man snabbt skillnader mellan språken.
/Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap/
Redan nu kan man konstatera att vi på svenska talar mycket långsammare och vi använder andra delar av talapparaten när vi pratar.
Bara i de här två arabiska meningarna finner vi två ach-ljud redan. Både [aḥrāran] och [ikhā] . "Ach-ljudet" produceras med hjälp av att tungroten dras tillbaka mot den bakre svalgväggen så att det bildas en förträngning i svalget. På ljudet /wa-'alayhim/ hörs ett också ett så kallat stötljud. Det blir som en paus, just för att vokalen "a" inte ska komma direkt efter andra a:et. Detta gäller alla vokaler i arabiskan. De får inte komma direkt efter varandra i talet. En väsentlig skillnad är att på svenska är det inte lika vanligt med ach-ljud, som hos arabiskan. Andra skillnader i ljud tänkte jag prata om nu.
Svensk och arabisk fonologi + fontetik :
Svenskan har 27 bokstäver i alfabetet. Varav
9 stycken som är vokaler, (självljud [i e ε ø y ʉ _u o a]) och
18 st som är konsonanter. Svenskan har främre rundade och orundade vokaler. Arabiskan har 28 bokstäver, endast 3 vokaler och 25 konsonanter. Vokalerna är : /i/ som är en palatal vokal (tungan mot hårda gommen) /u/ som är en velar vokal (tungan mot mjuka gommen) och /a/ faryngal. /a/ har de två allofonerna [æ] [ɑ]
Allofoner, betyder att de inte är fonematiska, utan a:na är uttalsvarianter.
Detta är ingen skillnad från de svenska vokalerna, förrutom [æ] Däremot konsonanternas uttal skiljer sig. Inom arabiskan uttalas:
. q:et som ett klickljud, men som ett hest k-ljud.
. bokstäverna /gh/ tillsammans betecknar ett slags tonande ach-ljud.
.det vanliga r-ljudet är som kraftigt rullande


Andra skillnader i uttal är att arabiskan använder sig av så kallad elision. Då faller slutvokaler bort, som i franskan för att det ska låta vackrare i talet. En annan skillnad är Arabiskans ljud är :ayn, Det bildas genom att man pressar ihop strupen långt ner, och sedan trycker fram luft.
/_A/ inom arabiskan används tillsammans mycket med så kallade faryngaliserade konsonanter.
Faryngalisering innebär att tungroten dras tillbaka mot den bakre svalgväggen så att det bildas en förträngning i svalget.
Arabiska språkbrukare använder sig därför av talapparaten "svalget" mycket när de konverserar. Det är så ach-ljudet bildas.
Morfologi:
Arabiskan har fyra utseenden för varje bokstav, till skillnad från svenskan, som bara har två stycken utseenden. (Svenskan har... Köp tillgång för att läsa mer

Arabiskan och svenskan | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var underbar text