Arbetsintegration | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • MVG
  • 9
  • 3395
  • PDF

Arbetsintegration | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om arbetsintegrationen i det svenska samhället.

Syfte och frågeställning
Kontentan i samtida svensk politik handlar om om den stora gruppen nyanlända som befinner sig i landet, med bakgrund till kulmen av flyktingkrisen föregående år. En etablering i arbetslivet är centralt i dagspolitiken för en hållbar utveckling ekonomiskt men även socialt. Syftet är att belysa hur den politiska debatten verkar för att sysselsätta invandrarna i arbetslivet samt vilken problematik som finns.

Följande frågeställning är grunden för undersökningen; hur ska dagens nyanlända etablera sig på arbetsmarknaden?

Vad är den samtida problematiken med integrering på arbetsmarknaden?
Hur verkar man för att lösa den?
Analys och diskussion

Lärarens kommentar

Välskriven och nyanserad

Innehåll

Förord
Syfte och frågeställning
Källkritik
Fördjupning
Orsaker
Dagens immigranter
Snabbspår
Svenska för invandrare
Enkla jobb
EBO
Jämställdhet
Etnisk diskriminering
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Förord
Jag, liksom i stort sätt gemene man i det europeiska samhället, har sedan fjol följt den pågående flyktingkrisen. Vi har fått följa resor över medelhavet som skapat gemenskap i medmänsklighet men också gett upphov till att bruna och mörka krafter växt fram i periferin. Oavsett vad, handlar inte kontentan dagsläget om huruvida vi ska ha våra gränser öppna eller stängda. Den stora frågan vi möter idag handlar om integration, varav en aspekt handlar om hur de ska bli sysselsätta på arbetsmarknaden för att bli kunna bidra kontra en belastning för samhället. Ifall de nyanlända snarast kan bli etablerade i arbetslivet, kan de på så förhindra framväxandet av främlingsfientlighet och därav social segregation samt bli en vinst ekonomiskt. Därför tycker jag integration på arbetsmarknaden är bland dagspolitikens mest essentiella delar; för att bibehålla och utveckla Sverige som industriland och som står för solidaritet.

Orsaker
Orsaker till att samhällsfrågan existerar i den utsträckning den gör idag, har sin bakgrund i flyktingkrisen som tryckte på som mest i fjol. Flyktingkrisen är till största del grundad i kriget i Syrien som pågått sedan början av 2011 vilket tvingat miljoner på flykt. Tidigare begav sig många till flyktinglägrena i grannländerna Jordanien och Libanon. Att asylsökande var som mest under 2015 beror för det första på allt sämre förhållanden i lägrena. Många har valt att fly vidare mot Europa. Man väljer inte heller att stanna i Turkiet som fått en allt mer invandrarkritisk hållning och söker därför asyl i något annat land i Europa. Slutligen ledde Ungerns stängning av gränser under sommaren 2015 till en dominoeffekt bland andra europeiska länder. Många valde att fly så fort som möjligt innan alla gränser stängt.

Dagens immigranter
Statistiskt sätt är den första generationens invandrare i större utsträckning arbetslösa än inrikes födda. Det är något som successivt minskar efter antal år i landat denna emigrerat till samt efter antal generationer. Den främsta orsaken till det är att man inte kan tillräckligt bra svenska som gör det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Men det som särskiljer dagens nyanlända, som gör dessa ytterligare svårare att integrera, är att det först och främst är den största invandringen på decennium. Den senaste var under Balkaninvandringen under kriget i den regionen under 1900-talet. Trots det var asylsökande 2015 nästan dubbelt så många som under Balkankrigets... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsintegration | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.