Arbetslivets förändring sedan 1800-talet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 3
  • 1129
  • PDF

Arbetslivets förändring sedan 1800-talet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven svarat på frågan:
"Hur har kvinnornas och männens plats i arbetslivet i Sverige sett ut och ändrats sedan 1800-talet?"

Lärarens kommentar

Bra skrivet, redovisat och bra, förklarande egna tankar och slutsatser.

Innehåll

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Under en väldigt lång tid, inte allt för långt bak i historien, fick inga kvinnor gå på någon sorts utbildning utan det var männen som skulle utbilda sig, eftersom de sågs som familjernas förvärvsarbetande medan kvinnorna skulle sköta hemmet och barnen. Detta var ett ideal som höll i sig ända in på tidigt 1900-tal. Dock var det i många fall som idealet inte gick att följa då det fanns flera ensamstående kvinnor och många av dessa hade barn. En annan anledning är att männens löner i många industrier var så låga att kvinnorna tvingades ut i förvärvsarbete ändå.

Två företag som då gärna anställde kvinnor var postverket och telegrafverket eftersom deras löner var lägre än männens.

Själv anser jag att alla borde få ha samma rättigheter och möjligheter att både få utbilda sig och arbeta med det som de själva vill. Alla ska få ha rätten att själva få bestämma hur de vill leva sitt eget liv, oavsätt om de vill vara hemma och ta hand om hushåll och barn eller om de vill starta eget arbete.

På mitten av 1800-talet fick kvinnorna möjligheten att arbeta som småskollärare, med en usel lön, och folkskollärare. Men det var först mot slutet av 1800-talet som fick tillträde till folkskoleseminarier, till centralinstitutet och till musikaliska akademin, och några år senare ..... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetslivets förändring sedan 1800-talet | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.