Arbetslöshet | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 3
  • 1089
  • PDF

Arbetslöshet | Debattartikel

En debattartikel som beskriver arbetslösheten i Sverige och presenterar ett antal problemställningar och förslag till lösningar på den nuvarande situationen.

Utdrag

Arbetslösheten måste minska om vi vill få ordning på vår ekonomi här i Sverige. Allt för många idag går utan arbete vilket påverkar vår ekonomi på ett mycket negativt sätt. Det är nu upp till er i den nya regeringen att lösa detta.

Eftersom man prövat det mesta och jobbat väldigt mycket med att lösa det här problemet är det förstås väldigt svårt att komma med nya lösningar.

Det viktigaste är att stoppa arbetslösheten bland ungdomar, ge ungdomarna hjälp tidigt. De flesta ungdomar som för första gången söker ett fast arbete efter sin utbildning har inte den bästa kollen på hur det går till, det är därför viktigt att man fokuserar på att tidigt ge dem kunskap om detta. Det finns ungdomar idag som inte har någon aning om hur det är att arbeta och söka ett arbete.

Det finns idag runt 1,2 miljoner ungdomar som är mellan 15 och 24 år, ungefär hälften av dessa studerar och den andra hälften jobbar. De flesta har en full gymnasieutbildning och kan utan problem söka ett jobb och förhoppningsvis även börja arbeta där de vill och har behörighet till att göra. Men en stor procent av de arbetslösa har av olika anledningar otillräcklig utbildning för de jobben dem vill ha. Här måste man se till att hjälpa alla som inte har bland annat full gymnasieutbildning. 15 % av alla elever hoppar varje år av eller inte klarar av att få godkänt i gymnasiet, många fler börjar dessutom inte ens på gymnasiet... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetslöshet | Debattartikel

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-11-12
    Det var bra text hjälpte mig att skriva debattartikel