Arbetslöshet - definitioner och orsaker | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 4
 • 1882
 • PDF

Arbetslöshet - definitioner och orsaker | Utredande text

En utredande text om arbetslöshet, olika definitioner av begreppet och olika typer av arbetslöshet, samt några av orsakerna till arbetslösheten. Även åtgärder för att minska arbetslösheten diskuteras. Fokus ligger på arbetslösheten i Sverige.

Innehåll

- Orsakerna till arbetslösheten/ konsekvenserna
- Ungdomsarbetslöshet
- Åtgärder
- Källor

Utdrag

Definitionen av arbetslöshet är när en person är aktiv och vill arbeta för att tjäna pengar och inte lyckas hitta ett jobb. Med ordet ”aktivt” menar jag att person med sin egen vilja vill arbeta genom att söka ett arbete på arbetsmarknaden. Definitionen innebär att det råder brist på arbete för arbetsdugliga och arbetsvilliga personer. Alla människor bör ha rätt till ett arbete. För att nå ett liv där man kan försörja sig själv behöver man ha ett arbete. Det handlar inte bara om ekonomi utan även om att leva ett socialt liv och känna sig behövd. Arbetsmarknaden är en marknad där arbetsgivare och arbetskraft möts, arbetsgivaren efterfrågar tjänster som t.ex. utbildad arbetskraft i utbyte mot betalning, alltså lön. Arbetskraften är människor som försöker sälja sin arbetskraft till den som betalar så bra som möjligt för den.

Efter att man har sökt ett arbete på arbetsförmedlingen och visat att man är redo att arbeta brukar man få pengar fast man är arbetslös, de pengar man får är till för att kunna överleva därför tjänar du inte som arbetslös samma lön som en anställd person gör.

I Sverige räknas man som arbetslös när man inte har ett arbete men kan börja jobba under 14 dagar om man får ett jobb, och man måste ha varit aktivt arbetssökande under de senaste 4 veckorna. Det finns stora skillnader när man kollar arbetslösheten i åldersgrupper då hittar man att ungdomsarbetslösheten är högre än den totala arbetslösheten. I Sverige upplevde man en ökad andel av arbetslöshet i början av 2000-talet men i 2005 började siffran minska.


Orsakerna till arbetslösheten/ konsekvenserna

I 2007 rådde det en ekonomikris i hela världen nämligen den globala finanskrisen som startade i USA på grund av ökning av kreditförluster, bankarna lånade ut pengar till personer som inte hade förmågan att betala tillbaka lånet. Bankarna lånade ut pengarna till personer som skulle köpa hus då var tanken att huset skulle öka i värde och på så sätt få ränta när Personen inte kan betala tillbaka lånet.
Plan var enkelt om lån tagaren inte kunde betala tillbaka lånet ta huset som ökade i värde och vinn ränta på detta sätt. På grund av att många människor inte kunde betala tillbaka lånet blev bankarna tvungna... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetslöshet - definitioner och orsaker | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-23
  Väldig bra skrivet, hjälpte mig mycket i mitt arbete.
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  väldigt bra! många orsaker och lösningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra......................................
 • 2016-03-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt wowowowow otroligt

Material relaterade till Arbetslöshet - definitioner och orsaker | Utredande text.