Arbetslöshet i Sverige | Intervju på Arbetsförmedlingen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • C
 • 7
 • 2596
 • PDF

Utredande text: Arbetslöshet i Sverige | Intervju på Arbetsförmedlingen

En uppsats om arbetslösheten i Sverige. Eleven undersöker arbetslöshetens orsaker, lösningar och konsekvenser genom att genomföra två intervjuer med anställda hos Arbetsförmedlingen. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Varför är arbetslösheten så stor?
• Vad kan man göra för att minska arbetslösheten?
• Vad leder arbetslöshet till, vilka konsekvenser får den och hur påverkar det svenska folket?

Innehåll

ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE
- Bakgrund
- Syfte, mål och problemformulering
- Metod
- Resultat: Intervju med Shaun och Tobias på Arbetsförmedlingen
-- Vad tycker du om arbetslösheten i Sverige?
-- Hur minskar man arbetslösheten?
-- Hur många av Sveriges befolkning är arbetslösa?
-- Hur påverkar arbetslöshet samhället?
-- Hur förekommer arbetslöshet, och vilka anledningar finns det till arbetslöshet?
-- Är många människor i Sverige arbetslösa?
-- Vad kan du som individ göra för att minska arbetslösheten i Sverige?
- Diskussion
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Shaun – arbetsförmedlingen
• Kort om vad du tycker angående arbetslösheten i Sverige:

Man brukar dela in arbetslösheten i olika typer. Konjunkturarbetslöshet är tillfällig och beror på en allmän lågkonjunktur i ekonomin (inhemsk och internationell). Just nu är det lågkonjunktur i Europé och USA som negativt påverkar den svenska ekonomin. Friktionsarbetslöshet är arbetslöshet som uppstår på grund av att arbetstagare byter jobb och är bara tillfällig. Strukturarbetslöshet är den allvarligaste formen av arbetslöshet och beror på att strukturen i samhället är fel. Strukturarbetslöshet kan vara att det är dålig matchning mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet på arbetskraft. Matchningsbristen kan bero på ett kompetens gap eller ett geografiskt gap... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetslöshet i Sverige | Intervju på Arbetsförmedlingen

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-02
  Det som var mycket till hjälp var intervjun från arbetsförmedlingen
 • 2017-02-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tack! Hjälpte mig jättemycket!
 • 2015-02-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jätte bra skrivet!!!!!!!