Arbetslöshet utifrån det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2a
  • D
  • 3
  • 1207
  • PDF

Arbetslöshet utifrån det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om arbetslöshet, sett ur det humanistiska perspektivet inom psykologin. Arbetslöshet förklaras utifrån den arbetslösas känslor kring sitt tillstånd och sin status. Ett antal socialpsykologiska begrepp, bland annat idealsjälvet, masker, socialisering och normer, används för att förklara känslorna inför arbetslösheten. Även Maslows behovstrappa används.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Är man arbetslös under en längre period kan man uppleva en känsla av skam. Det är en vanlig känsla som kan komma upp då man tycker att man själv är mindre värd jämtemot andra och tror sig veta att de tycker att man inte duger. Det är ju inget som hotar ens liv men är något som kan förstöra ens självbild och är en form utav stress. Bengt Starrin har forskat inom arbetslösheten och har kommit fram till, genom en enkät, att en ¼ utav 6500 arbetslösa svenskar känner känslor som hat och skam.
Att känna skam behöver inte alltid vara någonting negativt, i slutändan kan det vara nyttigt med att... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetslöshet utifrån det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Arbetslöshet utifrån det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift.