Arbetsmarknaden | Vetenskaplig rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 10
  • 3878
  • PDF

Arbetsmarknaden | Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport i Samhällskunskap 2 om arbetsmarknaden som behandlar hur 70-tals och 90-tals kriserna har påverkat Sverige.

Syfte och frågeställningar:
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur staten och marknaden har hanterat arbetsmarknaden genom ekonomiska kriser och konflikter från 1900-talet till nutid. Därefter ska jag ta titta på och jämföra hur olika samhällsmodeller löser problemet med arbetsmarknaden.

Frågeställningarna jag använder mig av är:
1. Hur har 70- och 90-tals krisen påverkat Sverige?
2. Hur ska man lösa arbetslösheten och hur borde staten agera i framtiden?

Hur såg Sveriges arbetsmarknad ut under 1900-talet?
Hur agerade Sverige/staten under 1900-talet?
Vilka är orsakerna och konsekvenserna av arbetslösheten?
Enligt den liberala och socialdemokratiska modellen, hur ska Sveriges arbetsmarknad se ut?
Hur kan dessa modeller påverka individer, grupper och samhället ur ett ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv?

Innehåll

Kap 1
Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.2 Skotten i Ådalen
1.1.3 Saltsjöbadsavtalet
1.1.4 Arbetslösheten idag
1.2 Syfte och frågeställningar
1.3 Metod
1.3.1 Teorier
Kap 2 Avhandling
2.1 Orsaker till 70-tals krisen
2.2 Konsekvenser av oljekrisen
2.3 Orsaker till 90-tals krisen
2.4 Konsekvenser av finanskrisen
2.5 Arbetsmarknaden idag
Kap 3 Avslutning
3.1 Orsaker till- och konsekvenser av arbetslösheten
3.2 Framtidsscenarion
3.3 Reflektioner
Kap 4 Källförteckning
4.1 Källkritik

Utdrag

1. Inledning

1.1 Bakgrund
Under 1900-talet förändrades Sveriges arbetsmarknad på många sätt. Folk från alla håll flyttade in i städerna vilket ledde till att folk behövde fler jobb och samhället blev allt mer industrialiserat. Folkrörelserna växte och samhället demokratiserades. De stora klasskillnaderna mellan fattiga och rika minskade i landet. 1900-talet var också det sekel då kvinnorna fick större makt och mer frihet, bland annat rösträtt 1921. I början av 1900-talet rådde det en hög konfliktnivå mellan arbete och kapital och då ställde sig staten på kapitalets sida i dessa konflikter på arbetsmarknaden. På 1920-talet var det som värst då Sverige var ett av länderna i Europa med flest konflikter på arbetsmarknaden. Polis och militär var tvungna att gripa in mot strejkande arbetare. De befann sig i en ekonomi med en svag stat eller en stat som enbart stöder kapitalet och då hamnar löntagarna i ett rätt kraftigt underläge i förhållande till kapitalet.
Sveriges arbetsmarknad tog sedan en stor vändning på 30-talet med skotten i Ådalen och Saltsjöbadsavtalet.
1.1.2 Skotten i Ådalen
Det handlar om en konflikt i Ådalen 1931, då en militärgrupp öppnar eld mot demonstrerande arbetare. Allt började med en omständlig arbetskonflikt där Graningekoncernen i Ångermanland krävde lönereducering. Fem demonstranter dödades, vilket aldrig hade hänt i historien innan att militärer skjutit demonstrerande arbetare till döds i Sverige. Skotten i Ådalen fick en rad omedelbara
påföljder bl.a. upprättades en statlig poliskår och även ett förbud mot att använda militära trupper i sociala konflikter inom fredstid.
1.1.3 Saltsjöbadsavtalet
Det är ett huvudavtal som togs mellan SAF och LO år 1938, Det tillkom vid en tidsepok då vissa former för och effekter av stridsåtgärder framkallade allvarliga problem. Den socialdemokratiska regeringen lade fram ett lagförslag om förbudlagstiftning 1935 som dock inte riksdagen godkände. Då ... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsmarknaden | Vetenskaplig rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.