Arbetsmarknadens brister | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 12
  • 2344
  • PDF

Arbetsmarknadens brister | Rapport

En rapport där eleven undersöker vilka skillnader som finns på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda svenskar.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppgift är att fördjupa mig i detta ämne och öka mina kunskaper kring arbetsmarknaden och dess diskriminering.

1. Hur gör arbetsgivaren sitt val?
2. Påverkar etnicitet och namn chansen till att få jobb?

Innehåll

Inledning
Syfte och frågeställningar
Material och metod
Den svenska arbetsmarknaden och dess trösklar
Enklare att få jobb om du har svenskt namn
Höga ingångslöner
Sysselsättning
Egenföretagande
Höga lägstalöner
Åtgärder för att minska arbetsmarknadströsklarna
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
Jag har valt att skriva om diskriminering av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.
Varför jag valt att skriva om just detta är för att jag är utrikes född, därför kan det vara bra att forska lite noggrannare kring de orättvisor som faktiskt existerar. Den svenska marknaden är en plats av orättvisa, invandrare har en mindre chans att göra det bästa av situationen på grund av diskriminering. Jag är ju själv på väg in på arbetsmarknaden om bara några år och det gäller att vara förberedd på alla möjliga väghinder, just därför är detta ämne ett personligt intresse för mig.

1.2 Metod och material

Jag ska använda mig av internet, eftersom fakta är väldigt lättillgänglig och breddad. Det man måste tänka på när man söker efter fakta på internet, är att vara extremt källkritisk eftersom det kan vara påhittad fakta.

Artikeln '' Därför har nyanlända invandrare svårt att få jobb'' skriven på Östersundsposten beskriver varför nyanlända har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, vad det beror på. Den hämtades 2017-03-30 och är skriven av Marcus Persson.

Onlinetjänsten '' Räkna ut vad en anställd kostar'' hjälper folk att räkna ut vad en anställd kostar. Tjänsten finns på verksamt.se. Den hämtades 2017-03-30
PDF-filen '' Is it your foreign name or foreign qualifications? An experimental study of ethnic discrimination in hiring.'' är en rapport som diskuterar ifall det kan vara ditt namn och dina utländska kvalifikationer som är avgörande när du söker jobb. Hämtad 2017-03-30 och skriven av Carlsson & Rooth.

Artikeln '' Höga ingångslöner stänger ute nyanlända'' menar på att höga ingångslöner är en avgörande faktor som gör det svårare för utrikes födda att hitta jobb. Hämtad 2017-04-03 och skriven av Daniel Mellwing Jakob Stenberg på arbetsmarknadsnytt.se.
PDF-filen '' Arbetsmarknadsekonomisk rapport (2017) '' är en stor rapport om arbetsmarknaden och bl.a. fakta om inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Den är hämtad 2017-04-04 och skriven av arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Underlagsrapporten '' Underlagsrapport om utrikes föddas egenföretagande'' beskriver
egenföretagande för utrikes födda, dess fördelar och nackdelar. Den är hämtad 2017-04-04 och skriven samma dag. Den är skriven av arbetsekonomiska rådet.

PDF-filen '' Lägstalöner och lönespridning'' är en rapport om lägstalöner och lönespridning i Sverige med mycket statistik. Den är hämtad 2017-04-04 och skriven av Svenskt Näringsliv.
PDF-filen '' Sysselsättning för invandrare- en ESO-rapport... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsmarknadens brister | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.