Arbetsmiljö på förskola | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 2
  • Annat
  • G
  • 2
  • 591
  • PDF

Arbetsmiljö på förskola | Inlämningsuppgift

En enklare inlämningsuppgift som redogör för arbetsmiljön på en förskola. Bl.a. förskolans fysiska och psykosociala miljö samt ergonomiska förhållanden diskuteras kort.

Innehåll

Lägesbeskrivning:
Fysik miljö, buller, ljus ljud, städning, ventilation mm:
Psykosocial miljö, gemenskap, trivsel, stress, kontroll över arbetet, mobbning:
Facktillhörighet:
Ergonomi, arbetsställningar:
Brandrisk:
Hygien:
Hälsa och Friskvård:
Konsekvenser – den här arbetsmiljön kan leda till:
Förslag till förbättringar – konkreta, bra förslag som kan leda till förbättring av arbetsmiljön:
Vilka uppgifter har ett skyddsombud:
Hur väljer men ett skyddsombud:
Vem anordnar utbildning för skyddsombud:
Kan skyddsombud stänga verksamheten:

Utdrag

Fysik miljö, buller, ljus ljud, städning, ventilation mm:

Man måste öppna fönsterna ibland för att ventilation fungerar ej så bra, när det är varmt ute, vilket blir ett problem för vi in avgaser för vi är inne i centrala Göteborg. Starkt ljus kan bli för starkt ljus inomhus skulle ha funnits en dimmer så man kunde bestämma ljus styrka själv. Fönsterna är bra isolerade kommer ej in buller och ljud utifrån men. Fysik miljö är anpassade efter barnen så det blir mycket bölja ryggen vilket inte är så bra, för slippa bölja på hos för mycket så har vi rullstolar som man kan hölja och sänka som vi andvänder och vid skötbordet har vi köpt en trappa till så att barnen ska kunna ta sig upp själva... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsmiljö på förskola | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-10-02
    Braaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Arbetsmiljö på förskola | Inlämningsuppgift.