Arbetsmiljölagen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 2
  • 687
  • PDF

Arbetsmiljölagen | Sammanfattning

En sammanfattning som förklarar vad Arbetsmiljölagen är, hur den fungerar och vilket syfte den har. Eleven lyfter några av lagens skyddande funktioner och reflekterar kring arbetsmiljölagens roll i samhället.

Innehåll

- Arbetsmiljölagen
-Källor

Utdrag

Arbetsmiljölagen (AML) har funnits i Sverige sedan år 1977. Arbetsmiljölagen är skyddslagar som ska förhindra ohälsa och olycksfall. En viktig del av lagen är att företag med mer än 5 anställda ska ha ett skydds¬ombud, den huvudansvarige är arbetsgivaren och därefter arbets-tagaren, de arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö. Den som utser vem som ska vara skyddsombud är normalt facket men det kan även vara arbetstagana som själva utser ett skyddsombud. Skyddsombudet får då till uppgift att se över att arbetarna har en bra arbetsmiljö och se efter så det finns skydd mot ohälsa och olycksfall. Ett exempel är att om en arbetstagare känner att det är för kallt i sitt kontor så vänder den sig till sitt skyddsombud. Skyddsombudet tar sedan upp problemet med arbetsgivaren som sedan löser problemet. Om inget händer kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet kan också besluta att arbetet avbryts om det är allvarlig fara för arbetstagares liv. Det kallas skyddsombudsstopp... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsmiljölagen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.