Arbetsminne | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 30
 • 10579
 • PDF

Gymnasiearbetet: Arbetsminne | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om arbetsminnet. Fokus ligger bland annat på hur minnet fungerar, vilka faktorer som påverkar minnet, hur man kan förbättra minnet samt huruvida visuellt eller auditivt arbetsminne kan anses fungera bäst.

Följande frågeställningar besvaras:
1. Vilket minne funkar bättre, auditivt och visuellt?
2. Är minnet verkligen beroende av koncentrationsförmåga (situationer och omgivning), och gäller det alla?
3. Är man född med bra minne och koncentration eller beror det på om man har tränat upp det?
4. Är det möjligt att förbättra arbetsminnet och koncentrationsförmåga genom tester och övningar?
5. Är det möjligt att få bättre minne och långtidsminne?

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Elevens kommentar

Läraren tyckte att det var ett godkänt och bra gymnasiearbete.

Innehåll

ARBETSMINNE - HUR FUNGERAR DET?

1.1 Inledning 7
1.2 Bakgrund 8
1.2.1.1 Minne 8
1.2.1.2 Arbetsminne 9
1.2.1.3 Arbetsminnets träning 10
1.2.2.1 Arbetsminnet och koncentrationsförmåga 11
1.2.2.2 Arbetsro och arbetsmiljö påverkning av koncentrationsförmåga och arbetsminne 12
1.2.3 Arbetsminnets påverkning av matematik och läsinlärning 13
1.3 Syfte 14
2.1 Metodval 14
2.1.1 Läsa text och höra nyheter sedan svara på frågor 15
2.1.2 Matematik lätta och komplexa uppgifter 16
2.1.3 Ordmobilisering test 16
2.2 Urval av eleverna 16
2.3 Genomförande 17
2.3.1 Första testet 17
2.3.1.1 Läs- hör testet i lugnt område 17
2.3.1.2 Läs- och hör testet i distraherande område 18
2.3.2 Andra testet 18
2.3.2.1 Matematik uppgifter under lugn och distraherande område 18
2.3.2.2 Övningar på matematik uppgifterna 19
2.3.2.3 Slut test på matematik uppgifter 19
2.3.3 Ordmobilisering test 19
3 Resultat 20
3.1 Tabeller på testerna 20
3.2 Svar på frågeställningar 23
4 Diskussion 25
- Referenslista 26
- Bilagor 28-30

Utdrag

Arbetsminnet har ett system som hanterar informationen som den får och som kan vara muntliga eller visuella information, och har även en utförande central som koordinerar de delsystem, och allt lagras där med begränsat tid sedan beror det på fall man tränade på sitt arbetsminne och de informationerna så att man inte glömmer (Alan Baddely). Uppgifterna för arbetsminnet är att ha tillsyn (som innebär hantering av informationen), och det är en del av att göra fullständigt fokuserad handlingar i inställning av störande processer och distraktioner. Det behövs kognitiva processer för att... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsminne | Gymnasiearbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hela undersökningen och arbetet är bra
 • 2016-08-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den var var en bra inspiration källa
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant att läsa!
 • 2016-07-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ---------------------