Arbetsplan | Guide

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 3
 • 702
 • Word2007

Arbetsplan | Guide

Exempel på hur en arbetsplan för gymnasiearbetets rapport kan se ut. Mallen ger dig möjlighet att få översikt av din planering - både månadsvis och veckovis. Fyll bara i din egna tidsplanering över gymnasiearbetets arbetsprocess (från början till slut).

TIPS! Mallen för arbetsplan är skapad som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar en arbetsplan kan du med fördel läsa guiden (som också innehåller information om hela gymnasiearbetets process och innehåll).

Utdrag

Vecka xx - Vecka xx Börja fundera:
Fundera över ämnesområde (brainstorma) och skriv ner alla olika idéer och tänkbara ämnesområden.
Börja sortera och välja mellan mina olika alternativ.

Vecka xx Skriva idéskiss:
Välja ett ämnesområde.
Börja fundera kring och skriva ner en preliminär frågeställning + syfte och metod (tänk på - detta är bara ett första utkast!).
Lämna in idéskissen till min handledare för feedback och kommentarer... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsplan | Guide

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra mall, hjälpte mig att göra om till en egen och väldigt användbar mall till mitt arbete!
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mig en tydlig bild över hur en arbetsplan kan se ut!
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Okej exempel på plan
 • 2016-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var verkligen till stor nytta1