Arbetsrelaterad psykosocial ohälsa bland utrikesfödda i EU | B-uppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 4
  • Annat
  • B
  • 28
  • 7356
  • PDF

Fördjupningsarbete, Rapport: Arbetsrelaterad psykosocial ohälsa bland utrikesfödda i EU | B-uppsats

En B-uppsats på i Folkhälsovetenskap, där eleven undersöker arbetsrelaterad psykosocial ohälsa bland utrikesfödda i EU. En litteraturstudie har genomförts, där tretton artiklar från Spanien, Storbritannien, Finland och Sverige granskats. Vidare så diskuterar eleven även hur språkliga begränsningar och‭ ‬upplevelsen av utanförskap på arbetet/i samhället kan utgöra ett hinder i integrationen av utrikesfödda.

Nyckelord: Arbete, utrikesfödda, inrikesfödda, diskriminering, psykosocial ohälsa.

Innehåll

Utrikes föddas arbetsrelaterade psykosociala ohälsa i EU
- Abstract
- Introduktion & bakgrund
-- Globalt perspektiv
-- Europeiskt perspektiv
-- Nationellt perspektiv
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
-- Sökträdstabell
- Resultat
- Diskussion
-- Resultatdiskussion
-- Metoddiskussion
- Referenser
- Bilaga 1: Matriser

Utdrag

"Abstract:
Den psykiska ohälsan ökade under 1990-talet, främst hos utrikes födda EU-medborgare. Det har visat sig vara viktigt för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden för att främja utrikes föddas integrering i samhället.

Syfte: Syftet var att belysa utrikes föddas arbetsrelaterade psykosociala ohälsa i EU.

Metod: En litteraturstudie genomfördes där tretton artiklar granskades. De inkluderade artiklarna var från Spanien, Storbritannien, Finland och Sverige.

Resultat: Utrikes födda löpte en hög risk för ohälsa och det framkom att utrikesfödda upplevde etnisk diskriminering, stress, brist i validering av erhållen utbildning samt lönediskriminering i arbetet.

Slutsats: Utrikes födda uppgav att de upplevde en hög arbetsrelaterad psykosocial ohälsa på arbetet.

Diskussion: Språkliga begränsningar och upplevelsen av utanförskap på arbetet och i samhället kan för utrikesfödda utgöra ett hinder i integrationen."... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetsrelaterad psykosocial ohälsa bland utrikesfödda i EU | B-uppsats

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Arbetsrelaterad psykosocial ohälsa bland utrikesfödda i EU | B-uppsats.