Historiebruk av Argo | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • A
  • 3
  • 1157
  • PDF

Historiebruk av Argo | Analys

En utförlig och nyanserad analys av filmen "Argo" som undersöker verkets historiebruk. Eleven berättar om hur filmen väljer att skildra en rad händelser som relaterar till den iranska revolutionen, och diskuterar huruvida de skildrar sanningen genom att belysa en rad historiska perspektiv.

Innehåll

Vilken historisk händelse handlar studieobjektet om?
Vad sägs om den historiska händelsen?
Hur värderas händelsen av den som gjort studieobjektet? Och vad är syftet?
Hur hade det kunnat användas annorlunda? Har det använts annorlunda?
Vad har detta historiebruk för betydelse för oss idag?

Utdrag

Vilken historisk händelse handlar studieobjektet om?
Jag har valt att tala om och analysera historiebruket i filmen Argo som handlar om fritagandet av 6 st amerikaner ifrån Iran under den iranska revolutionen.

Vad sägs om den historiska händelsen?
I början av filmen ges en snabb sammanfattning av iransk historia som rätteligen erkänner omfattningen av brittisk och amerikansk exploatering. Men motiveringen för 1979 års revolution, att shahens försök att västernisera Iran “upprörde” den " traditionella Shia befolkningen, " faller tillbaka på den stereotypiska bilden av muslimer som arga och i en konstant strid emot väst.

De flesta iranier hade mycket att vara arg över i det pre – revolutionära systemet, och undervisning av flickor i kemi hade lite att göra med det. Den islamiska kulturen predisponerade inte någon i Iran för att gå ut på gatorna mot shahen eller att storma den amerikanska ambassaden. I själva verket har Irans shiitiska präster historiskt varit " kvietister" som predikar ett undvikande av konfrontation, ofta som ett medel för självbevarelsedrift.

Ur amerikanernas perspektiv i Argo, så stirrar man ner på en stor mobb precis utanför grindarna, det fås att verka som om den amerikanska ambassaden endast var ett mål riktat i vedergällning för decennier av stöd för Shahen, eller bara för att de tagit den... Köp tillgång för att läsa mer

Historiebruk av Argo | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.