Argument för och emot abort | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hantverksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 2346
 • PDF

Argument för och emot abort | Utredande text

En utredande text där eleven undersöker argument både för och emot abort. Fokus ligger bland annat på kvinnans fria vilja, hälsorisker, förhindrandet av olagliga aborter, religiösa åsikter, abort som preventivmedel, faderns åsikter och barnets rätt att leva. Vidare så presenterar eleven slutligen även sina egna funderingar och förslag i abortfrågan.

Innehåll

ABORT
- Diagram: Argument och motargument
- Argument
-- Kvinnans fria vilja
-- Barnets hälsa
-- Kvinnans hälsorisker
-- Föräldrarnas ålder
-- Abort för funktionshindrade
-- Förhindrar att farliga och olagligt aborter sker
- Motargument
-- Religiösa åsikter
-- Abort används som preventivmedel
-- Risk att kvinnan inte blir gravid igen
-- Faderns åsikter
-- Barnets rätt att leva
-- Psykiska men hos kvinnan
- Analys och lösningar
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Kvinnans fria vilja:
Ett av de största argumenten för fri abort är kvinnans rätt att välja. Man anser att fostret inte har ett medvetande och inte heller känslor, men det är något som kvinnan har. Därför menar man att kvinnan själv ska få välja om hon vill bli förälder eller ej. Det hör även ihop argumentet att ett oönskat barn eventuellt skulle få växa upp under dåliga omständigheter. Familjesituationen kan vara svår, missbruk och ekonomiska problem är bara några få exempel på oacceptabla levnadsförhållanden. Därför tycker många att kvinnan skall få välja om ett barn skall välkomnas till världen, just i det skedet av hennes liv.

De ... Köp tillgång för att läsa mer

Argument för och emot abort | Utredande text

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra diskussion! Skulle dock gärna vilja läsa om argumentet lite utförligare . . .
 • 2014-11-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra.....................................................
 • 2016-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra skrivet!!!!
 • 2016-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsen var bra i helhet.