Argumenterade text: Abort - Svenska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska A
 • C
 • 1
 • 395
 • PDF

Argumenterande text: Argumenterade text: Abort - Svenska

En kort, argumenterande text om abort där eleven tar tydlig ställning för kvinnans rätt till abort samt presenterar argument som styrker ställningstagandet.

Utdrag

"Abort ska vara tillåtet

I Sverige har vi fri abort men än idag pågår det diskussioner om abort ska förbjudas eller inte. Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering.

Jag anser att abort borde vara tillåtet. Det är upp till varje människa och hennes beslut. Alla har olika skäl till abort och vad händer ifall abort förbjuds i Sverige?

I flera länder där det inte finns abort sker illegala amatörmässiga aborter. Liknande saker skulle hända i Sverige och amatörmässiga abort innebär väldigt hög risk att kvinnan också dör. Detta leder till att allt fler människor dör.

En annan viktig synpunkt är att flera unga kvinnor utsätts för våld och vissa av dem blir gravida. Dessa kvinnor borde inte bli tvungna att ta hand om barnet eftersom detta skulle påverka kvinnan på ett negativt sätt genom att barnet skulle påminna kvinnan om våldtäkten resten av livet. Abort ska vara tillåtet!"... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterade text: Abort - Svenska

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-31
  Den var bra men för kort. Du kunde även skrivit flera argument
 • 2015-12-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra men, det känns att du kunde göra bättre
 • 2017-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  thaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
 • 2015-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Har du några källor som du använt?