Argumenterande tal: Anledningar att träna - Svenska C

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Argumenterande tal: Anledningar att träna - Svenska C

En nedskriven version av ett tal där eleven argumenterar för varför man bör träna. Eleven inleder med att beskriva vikten av träning, och fortsätter sedan med att redogöra för den positiva mentala aspekten samt den positiva fysiska aspekten av att röra på sig. Vidare så ges även konkreta exempel på hur träning kan förbättra individens vardag.

Utdrag

"Först och främst har vi den positiva mentala aspekten. Att röra på sig, och bygga muskler leder till ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Ditt förbättrade självförtroende kan få en masssssa positiva effekter som kan reflekteras i övriga delar av ditt liv, som.. kärlekslivet, ekonomi, socialt kontaktnät, mm.

Den mentala aspekten är som en njutning. Att kunna gå runt med sin snygga kropp och sitt stora självförtroende är något som alla vill."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande tal: Anledningar att träna - Svenska C

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-21
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  Väldigt bra skrivet och det gav mycket inspiration, både till att börja träna och att göra ett eget tal
 • 2015-10-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra uppdelat, dock skulle man kunna haft med någon källa. men över lag så är den bra skriven.
 • 2015-10-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var jätte bra och jag fick bra tips på hur jag kunde utveckla min text!
 • 2015-05-19
  Skriven av Studerande på Termin 12
  Bra genomfört arbete.