Argumenterande tal: Hälsa och livsstil

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 2
 • Svenska som andraspråk
 • B
 • 2
 • 531
 • PDF

Argumenterande tal: Hälsa och livsstil

En nedskriven version av ett argumenterande tal, presenterad av en eleven med svenska som andraspråk. Eleven diskuterar bland annat varför vi bör sträva efter en hälsosam livsstil samt ger tips kring hur man kan kan leva sundare med hänsyn till mat.

Notera: Texten är som ovan nämnt skriven av en eleven med svenska som andraspråk och innehåller därför vissa språkliga eller grammatiska fel. Talet bör därför i första hand ses som inspiration till innehåll och struktur.

Lärarens kommentar

Hej!
Du ska ha tusen tack!
Ditt tal var utomordentligt bra med en utmärkt argumenterande struktur.
Mvh

Elevens kommentar

Nej, men om jag skulle lära sig mer om argumenterande tal.

Utdrag

"Argumenterande tal: om våra hälsa
Jag heter Jane och kommer jag från Kenya. Jag ska berätta till er om hälsa och hälsosammare liv, jag erbjuder till er om att slippa leva med livsstils sjukdomar bl.a. högt blödtryck, högt kolesterol, typ 2 diabetes, cancer och mm som gör illa och dålig kondition av din kropp.

Vad tycker du om den här bild? Vad tycker du om din hälsa i den här kondition? Kanske lite skrämmande men det kan vara i liv!

Jag skulle vilja att du slippa utsätta sig för risken till alla livsfarliga sjukdomar som drabbas dem som äter för mycket beartbetade livsmedel i deras liv. Jag har känsla av attde flesta inser detta men tyvärr struntar i för din kost."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande tal: Hälsa och livsstil

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-14
  Väldigt lätt och inget värd
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt arbete, tack så mycket!
 • 2015-12-12
  Den är väldig braaaaaa
 • 2015-10-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra text men kort