Argumenterande text: Är det etiskt rätt att skapa reservdelsbarn? | Genteknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 4
  • 1297
  • PDF

Diskuterande Text: Argumenterande text: Är det etiskt rätt att skapa reservdelsbarn? | Genteknik

Eleven besvarar och diskuterar frågeställningen "Genteknik – rätt eller fel?" i en argumenterande text med fokus på de etiska och moraliska ställningstaganden. Vad måste familjen, staten och individen ta hänsyn till i frågan om skräddarsydda reservdelsbarn som "designas" med intentionen att rädda en annan människas liv genom donation av organ, blod,stamceller eller benmärg? Den lagliga aspekten tas upp och operationer i USA beskrivs som ett känslomässigt argument i resonemanget.

Uppgiftsbeskrivningen löd:

Har människan rätten att mixtra med livets innersta beståndsdelar?
Genteknikens snabba utveckling gör det allt viktigare att kunna ta ställning till dess möjligheter och risker. Din uppgift är att i en skriven uppsats utveckla ett etiskt argument grundat på bl.a. möjliga ekologiska, sociala, ekonomiska och folkhälsomässiga konsekvenser. Vi kommer sedan att diskutera detta i klassen med utgångspunkt från era argument.
Din etiska ståndpunkt får gärna innefatta värderingar som inte uteslutande är vetenskapligt grundade (t.ex. ideologiska eller religiösa), men ditt argument måste underbyggas med vetenskap och relevanta fakta (t.ex. det du lärt dig i kursen om hållbar utveckling, ekologi och ärftlighet).
Observera att du INTE nödvändigtvis måste komma fram till en bergfast ståndpunkt åt något håll för att utföra uppgiften väl! Det viktiga är att du på ett ärligt och grundligt sätt utvecklar ett nyansrikt argument och i processen ökar din egen förståelse av vetenskapens moraliska problem.
Det ska inte vara för enkelt att ta ställning i avgörande frågor! Därför behöver du belysa de ingående problemen grundligt och sedan förklara varför och hur moralfrågor kommer in i bilden, och på vilka grunder du tar ställning som du gör.
Om du inte kommer fram till ett klart ställningstagande så behöver du grundligt förklara varför, och vad som behövs för att du ska komma fram till ett sådant.
Uppsatsen ska vara 1-2 (absolut max 3) sidor (normalstor text i ett Word-dokument). Källor hänvisas i god ordning i slutet av texten (fråga om du inte vet hur!) Källhänvisningen räknas inte in i sidantalet.

Lärarens kommentar

Jag har läst din uppsats och betyget är A. En intressant och välskriven text som berör ämnets problematik och komplexitet från flera vinklar. Bra jobbat!

Utdrag

PGD-HLA är en metod att “skräddarsy donatorbarn”, d.v.s. att man med konstgjord befruktning utesluter en svår genetisk sjukdom, så att det nyfödda barnet inte behåller sjukdomen som barnets sjuka syskon har. Det är fantastiskt men detta är inte för det nyfödda barnets skull, nej det är för att hen ska fungera som frisk donator åt sitt syskon.

--

Föräldrarna ger klartecken till detta medicinska ingrepp. Endast för att rädda sitt sjuka barn. Ges ens några tankar till detta reservdelsbarn? Tänker föräldrarna verkligen på vad dem gör mot sitt fullt friska barn som egentligen aldrig någonsin hade behövt gå igenom detta om det inte hade fötts för någon annans skull? Detta är bara en av alla hemska behandlingar reservdelsbarnet får gå igenom och då...

--

Är det etiskt rätt att skapa en människa till syftet att rädda en annan? Är det etiskt rätt att låta en människa genomgå sjukhusbesök, operationer, donationer, lidande trots att människan är frisk – endast för att föräldrarna vill rädda syskonet? Är det etiskt rätt att skapa psykiska problem hos ett barn som inte alls förtjänar det?... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande text: Är det etiskt rätt att skapa reservdelsbarn? | Genteknik

[0]
Inga användarrecensioner än.