Argumenterande text: Fosterdiagnostik och etik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 4
 • 1355
 • PDF

Argumenterande text: Fosterdiagnostik och etik

En argumenterande text som diskuterar fosterdiagnostik ur ett etiskt perspektiv. Eleven tar avstamp i en artikel som publicerats i frågan, och diskuterar sedan för- och nackdelar med genomförandet av fosterdiagnostik med hänsyn till resonemang inom konsekvensetik, pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.

Utdrag

"Artikeln berör frågan om fosterdiagnostik. Torbjörn Tännsjö anser att det inte är felaktigt att skapa perfekta människor. Han ställer frågan om det finns några tänkbara följder som ger negativa konsekvenser genom att använda oss av fosterdiagnostik. Om det stödjer samhället till att välja bort svaga individer. Nu erbjuds fler och fler kvinnor fosterdiagnostik. Ett prov som kan påvisa risk för Downs syndrom väldigt enkelt. Studier visar att mer än hälften av alla kvinnor skulle valt att göra abort om de fick reda på att deras barn hade Down Syndrom. Torbjörn Tännsjö är etikprofessor och menar på att det inte förekommer några problem så länge det inte tvingar kvinnor att genomföra. Jag tolkar det som att han vill få fram budskapet att det är en möjlighet för kvinnor och inte en skyldighet. Det Torbjörn ser som problematiskt är att diagnostiken enbart riktar in sig mot barn med Down syndrom och inte andra sjukdomar som dyslexi, färgblindhet osv. Han menar att vi får ett jämlikare samhälle om vi inte enbart riktar in oss på en sjukdom.

Jag är mycket kritisk till denna debattfråga. Det berör en oerhört viktig fråga om oss människor, vårt liv, möjligheten att välja. Vilket jag anser är riskabelt med tanke på att människovärde principen lätt motsägs och rätten till mänskliga rättigheter rubbas."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande text: Fosterdiagnostik och etik

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-01
  Skriven av Studerande på Termin 3
  5 stjärnor- Mycket bra filosofisk argumentation. Bedömningar om etik och moral på ett nyanserat sätt. Rekommenderas.
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra argumentation. Rekommenderas.
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra uppsatssssssssssss